Fyzioterapie léčí tělo i duši

Fyzioterapie léčí tělo i duši

Mnoha onemocněním a zdravotním problémům lze předejít vhodnou fyzickou aktivitou. Fyzioterapie k takovým činnostem bezesporu patří. Věnovat se jí může každý, mladý i starší člověk, žena i muž, absolutně zdravý jedinec i ten, kdo už nějaké zdravotní problémy má. Záleží jen na tom, jak je cvičení nastavené, protože fyzioterapie je zaměřená na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového systému. Cvičení by měl vést pouze fyzioterapeut s odborným vzděláním, který je speciálně proškolen k tomu, aby zohlednil, zda jsou funkce organismu porušeny nebo ohroženy stárnutím, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou. A podle toho cvičení vedl formou prevence, léčebné péče nebo rehabilitace.

Při cvičení se používá několik metodik, jednou z nich je McKenzie neboli mechanická diagnostika a terapie. Je založená na aktivním přístupu pacienta k léčbě. Využívá se na celém světě při léčení bolestí v dolní části zad, krční páteře a pro klouby nohou a rukou. Každé cvičení, počet cviků a frekvence se liší podle pacienta, cviky se vybírají individuálně, mohou se různě modifikovat a kombinovat. Všechno vychází z mechanické diagnózy, kterou terapeut získá vyšetřením pacienta. Jestliže se bolest nedaří snížit, pacient není pro mechanickou terapii vhodný a hledá se pro něj jiný druh léčby.

Akrální koaktivační terapie neboli ACT zkoumá motorické chování a procesy motorického učení, využívá poloh vývojové kineziologie, napomáhá napřímení páteře a zkvalitňuje lokomoční funkce člověka. Pohybové vzory, užívané v ACT, mají vliv na myšlení, emoce a motivují chování jednice. Cvičení se užívá jako prevence v terapii pacientů širokého spektra klinických oborů. Pacienti s potížemi pohybového aparátu pomocí uceleného systému cvičení docílí napřímení a stabilizace páteře a končetin, změny svalového tonu, zlepšení koordinace a zvýšení kondice. Do svých tréninků zařadili ACT také někteří vrcholoví sportovci, protože pravidelné cvičení vzpěrných pohybových vzorů přispívá ke zvýšení silové kondice a sportovního výkonu.

Pro ženy je určena metoda Mojžíšové. Původně byla zaměřena na odstraňování bolestí zad, způsobených nesymetrickým postavením pánve, a později se jejím hlavním cílem stala léčba funkční neplodnosti. Cvičení je velmi jednoduché, časově a prostorově nenáročné a přitom vysoce účinné.