Dítě sleduje od narození až po dospělost

Dítě sleduje od narození až po dospělost

Děti ze severomoravského města Odry, v němž žije asi 7200 obyvatel, již řadu let léčí MUDr. Jana Velochová. Tento dětský lékař má ordinaci v Nadační ulici č. 1. MUDr. Velochová ordinuje denně, v pondělí, v úterý a ve středu také v odpoledních hodinách. Odpolední hodiny nejsou primárně určeny pro nemocné, lékařka se v nich věnuje pozvaným pacientům a poradenství. Důvodem je zejména to, aby se děti, které přicházejí na preventivní vyšetření, očkování nebo s jinou záležitostí, nenakazily od nemocných. Mezi dopolední a odpolední ordinací je dostatek času, aby se ordinace i čekárna vyvětraly a připravily na další provoz.

V ordinaci se potkávají maminky s novorozenci, kojenci, batolaty, a také dětmi ve věku povinné školní docházky. Lékařka zná některé své pacienty opravdu důkladně, sleduje jejich vývoj a zdravotní stav od narození až po dobu, kdy se osamostatní a nastoupí do zaměstnání. V ordinaci je totiž léčí i středoškoláci a učni, a to až do dovršení úplné dospělosti, do věku devatenácti let.

MUDr. Jana Velochová poskytuje preventivní a léčebnou péči, aplikuje standardní i nadstandardní očkovací látky, provádí odběry krve a biologického materiálu na rozbory. Aplikuje i vakcíny, které si pacienti nebo jejich rodiče sami donesou. Kromě toho je připravena propíchnout uši maličkým parádnicím, aby mohly nosit své první náušnice.

Maminky těch nejmenších oceňují možnost docházet do poradny, poradit se, jak o děťátko pečovat, aby se řádně vyvíjelo. Každé dítě je pravidelně prohlíženo, lékařka sleduje, zda se u něj neprojevují příznaky nějakých vrozených onemocnění a vad. Všechny projevy nežádoucího vývoje u dítěte se okamžitě řeší ve spolupráci s příslušnými odbornými lékaři. Snahou lékařky je podchytit zdravotní problémy včas tak, aby v budoucnosti nezpůsobovaly mladému člověku životní omezení.

Lékařka vykonává i školní zdravotní službu, prohlíží děti před nástupem do mateřské školy, před odjezdem na letní tábory a školy v přírodě. Věnuje se i dětem, které se vrcholově věnují některému sportu. Budoucím středoškolákům a vysokoškolákům potvrzuje přihlášky ke studiu.

Má uzavřené smlouvy se šesti zdravotními pojišťovnami – všeobecnou, ministerstva vnitra, českou průmyslovou, vojenskou, oborovou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Bratrskou revírní pokladnou.