Domácí ošetřovací péče uleví jak nemocnému, tak jeho rodině

Domácí ošetřovací péče uleví jak nemocnému, tak jeho rodině

Každému se někdy v životě může stát, že ať už vinou úrazu nebo onemocnění nebude po nějaký čas schopný naprosté soběstačnosti. A i když má člověk tu nejobětavější rodinu, málokdy se o něj jeho blízcí dokáží starat nepřetržitě a poskytnout všechny potřebné zdravotnické služby. Pokud však nemoc není příliš vážná, nebo po úraze není již nutné zůstávat v nemocnici, ale přesto je potřeba zdravotní péče, je nejlepší možností domácí ošetřovací péče.

Ta je na předpis lékaře poskytována všem, kteří nemusí být nutně hospitalizování, ale je potřebná následná zdravotní péče. Jedná se o lidi s chronickými nemocemi, seniory, zdravotně postižené ale i pacienty po úrazech a operacích. Navíc je známým faktem, že domácí prostředí velmi prospívá psychice nemocného a vede k dřívějšímu uzdravení než stresující prostředí nemocnic a ústavů, nehrozí žádné riziko infekcích nemocí a pacient může trávit čas se svými blízkými, kterým ale zároveň tato péče uleví od starostí.

V rámci domácí ošetřovací péče k nemocnému pravidelně každý den dojíždějí proškolené zdravotní sestry, které pomohou se všemi potřebnými zdravotnickými úkony jako je aplikace injekcí, odběry krve, převazování obvazů následné rehabilitace a další. Nemocný tak nemusí dojíždět do zdravotnického zařízení, což může mnoha lidem pomoci. Často také zdravotní sestřičky naučí rodinu, jak se správně o nemocného starat, jak aplikovat injekce nebo v případě nutnosti převázat obvaz.

Služby domácí ošetřovací péče jsou poskytované po celé České republice a najdete je v každém městě. Navíc u nás mají dlouhodobou tradici a neustále se vyvíjí a rozšiřují, aby mohli pacientům poskytnout co nejširší zdravotní péči v poklidu domácího prostředí. V moravskoslezském kraji je tu pro nemocné ošetřovací péče Ostrava.