Domov pro seniory uprostřed lesů

Domov pro seniory uprostřed lesů

I starší lidé mohou žít kvalitním a plnohodnotným životem. A to i tehdy, když nejsou zcela zdraví. Dům pro seniory v Těních na Rokycansku poskytuje nepřetržité sociální služby, jak seniorům v důchodovém věku, tak handicapovaným lidem, trpícím Alzheimrovou chorobou nebo jinými druhy demencí. Pro všechny bez rozdílu je zajištěno trvalé ubytování, poskytovány jsou i krátkodobé odlehčovací pobyty. Těně se nacházejí v překrásné krajině na okraji brdských lesů. Domov o třech podlažích je soukromým zařízením, je zřízen v budově bývalé školy s kapacitou 45 klientů. Ubytování rodinného typu je ve dvou a třílůžkových plně vybavených pokojích s koupelnou a WC. Některé pokoje jsou bezbariérové. Klientům se dostává klidné a přátelské atmosféry i možnosti trávit dny aktivně, rukodělnými činnostmi, cvičením a dalšími zájmovými aktivitami. Podle přání a zájmu se připravují kulturní a společenské akce.

Senioři jsou se svými blízkými v neustálém kontaktu, chodí za nimi návštěvy, mají možnost videohovorů prostřednictvím Skype. Domov pro seniory nabízí celodenní stravování, nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou pečovatelskou službu dle zdravotního stavu, praní a žehlení prádla, drobné opravy prádla, úklid pokojů, rehabilitaci a cvičení. V rámci stravování klienti dostávají snídaně, obědy, večeře, dopolední a odpolední svačiny. Diabetici i druhé večeře. Skladby jídelníčku vychází ze zdravotního stavu, doporučení lékaře a přání klientů. Domácí strava se nedováží, ale vaří na místě, obsahuje dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků i nápojů.

Sociální služby jsou poskytovány i osobám se sníženou soběstačností, vyžadujícím pravidelnou pomoc a péči. Cílem pracovníků domova se zvláštním režimem je podpořit zachovalé schopnosti klientů, zapojit je do každodenních činností, trénovat jejich paměť a co nejdéle zachovat jejich soběstačnost.