Lidský organismus jako celek

Lidský organismus jako celek

Popsat zdravotní potíže někdy nebývá jednoduché a ještě složitější je zjistit jejich příčinu. Západní medicína klade důraz na takové faktory, jako jsou bakterie a viry. Vedle ní existuje i jiný přístup, tak zvaná holistická medicína. Holismus pochází z řeckého slova „holos“ a znamená celý. Holismus přistupuje k lidskému organismu jako k celku, kde i ty nejmenší částečky mají všechny informace o stavu člověka. Přírodní objekty jsou podle holismu považovány za celky, jsou nerozdělitelné a mají samostatný význam. Holistická medicína sleduje stav těla a duše, snaží se pacienta uzdravit tím, že dává do souladu citové, sociální, fyzické a duševní rozměry člověka. Základním stavebním kamenem je zodpovědnost člověka za udržování zdraví. Musí se věnovat prevenci a léčit se. Holistická medicína se opírá o názor, že příčinou nemocí je úbytek energie, způsobený špatnými návyky a stresem. Ten může být fyzický i psychický. Nemoc je důsledkem nerovnováhy mezi sociálními a osobními faktory na jedné straně a biologickými příčinami na druhé straně. Tím, co v dnešní době nejvíce působí jako stresový prvek na člověka, je nedostatek pohybu, strach, citové napětí, nedostatečný odpočinek, špatné ovzduší, nekvalitní potraviny a voda, toxická léčiva, přílišná konzumace alkoholu a tuků.

Holistický lékař může ordinovat homeopatika, masáže, změnit výživu, doporučit meditace, tanec, emotivně očišťovat člověka tím, že s ním promluví, doporučit mu poslech hudby nebo naopak ticho a tmu. Základními metodami holistické medicíny je homeopatie, fytoterapie, akupunktura, kineziologie, šiatsu a reflexní terapie. Homeopatie se v medicíně využívá více než dvě stě let. K léčbě používá přírodní prostředky, rostliny, minerály, živočišné produkty, všechny v silně zředěném stavu. Fytoterapie používá k léčbě rostliny, od květu přes stonek až po kořen. Při akupunktuře se do jednotlivých bodů na těle člověka aplikují jehly. Body jsou v drahách energie a jsou spojeny s jednotlivými orgány. Kineziologie sleduje systém pohybu, elektrofyziologii svalové a mozkové aktivity a monitoruje jednotlivé fyziologické funkce. Šiatsu se využívá v Japonsku, lékař pracuje se sítí akupunkturních drah, nepoužívá jehly, ale prsty, palce, lokty, kolena a chodidla. Pomocí reflexní terapie se dá nejen uzdravovat, slouží i k vyladění organismu a jeho detoxikaci.