Nabízejí laboratořím metody i materiál

Nabízejí laboratořím metody i materiál

Dvaadvacet let usilovné práce mají za sebou lidé, kteří stáli u zrodu společnosti Biogen Praha. Na její služby si zvykli zákazníci z oblasti zdravotnictví, vědy a školství, například Fakultní nemocnice Brno, Masarykova onkologického ústavu, IKEM, Thomayerovy nemocnice, Botanického ústavu AV ČR, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V době svého vzniku se firma Biogen Praha věnovala distribuci enzymů pro molekulární biologii, vyráběných litevskou společností Fermentas, postupně se její nabídka rozšiřovala podle potřeb zákazníků. Dnes nabízí metodu sekvenace DNA, pomocí které se zjišťuje pořadí nukleových bází v krátkých sekvencích DNA. Klasická sekvenace se uplatnila například v mezinárodním vědeckém výzkumném projektu čtení lidského genomu, při němž bylo zmapováno před dvacet tisíc genů lidského genomu a zaměřil se i jiné živočišné druhy, například bakterie a laboratorní myši. Sekvenaci nové generace pro Biogen Praha zajišťuje německá firma Atlas Biolabs, která má zkušený odborný tým, moderní přístrojové vybavení a výsledky poskytne v krátkém čase i s vyhodnocením.

V oblasti syntézy oligonukleotidů Biogen realizuje i nadstandardní specifické požadavky na syntézu a nabízí jednu z nejširších palet modifikovaných i nemodifikovaných syntéz. Při celém procesu se spojují jedno vláknové molekuly DNA na nejmodernějších robotických stanicích, řízených špičkovým softwarem. Kvalita každého oligonukleotidu se ověřuje na spektrometru a je garantována on-line trityl monitoringem.

Do své nabídky Biogen Praha zařazuje i produkt firmy Abbkine primární a sekundární protilátky. Primární protilátky jsou dostupné jako monoklonální nebo polyklonální protilátky, jsou užitečné nejen k detekci specifických biomolekul, ale také k měření změn v jejich hladině a specificitě modifikací. Sekundární protilátky jsou jsou získané z koz, králíků a oslů a jsou vhodné pro každou aplikaci, jsou konjugované s enzymem, biotinem nebo fluoroforem.

Laboratoře dnes bývají přístrojově velmi dobře vybavené, ale těžko by mohly pracovat bez kvalitního spotřebního materiálu. Například zkumavky, víčka, špičky pro pipetování a PCR destičky musí být vyhotovené z laboratorních plastů s potřebnými atesty a certifikáty, musí být vhodné pro PCR aplikace a nesmí obsahovat DNA, DNAzu, RNA, RNAzu, pyrogeny ani kovy.