Pod hlavičkou mezinárodní organizace

Pod hlavičkou mezinárodní organizace

Český červený kříž působí na celém území České republiky, je uznávanou mezinárodní společností, působí v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Sdružuje kolem 16 000 členů a dobrovolníků v 489 místních skupinách a 55 oblastních spolcích. Český červený kříž působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí, poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby. Navazuje na svoje předchůdce, na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české a na Československý červený kříž. Spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče a k jeho aktivitám patří i zdravotně-výchovné působení.

Členové Českého červeného kříže si kladou za cíl předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnosti, rasy, náboženství, politických názorů a třídních rozdílů. Poslání ČČK vyplývá ze statutu mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jeho základními principy jsou humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost.

Český červený kříž provádí školení první pomoci, a to pro všechny věkové kategorie. Od dětí v mateřských školách až po dospělé, ke kurzům vydává řadu učebnic.

Tradiční součástí práce ČČK jsou sociální činnosti. Jde o dobrovolnou práci členů a dobrovolníků, kteří organizují dobrovolnou pečovatelskou službu, pomoc ohroženým skupinám obyvatel, akce pro staré, nemocné a tělesně postižené občany, ošacovací střediska a další. Je také zřizovatelem sociálních zařízení, například domů pro seniory, gerontocenter v Praze, Karviné a Ostravě, azylových domů pro muže i ženy v Berouně, Lounech, Žatci, Jičíně a Kladně, azylového domu pro matky s dětmi v Svitavách, krizových domů pro bezdomovce v Přerově a Zlíně.