Postižením život nekončí

Postižením život nekončí

Jakékoliv onemocnění a omezení v běžném způsobu života člověku přináší mnoho nepříjemností. Jestliže víme, že se uzdravíme a náš stav se zlepší, většinou se k této naději upneme a děláme vše pro to, abychom zase mohli dělat všechno tak jako dříve.

Zdravotní postižení obvykle takovou šanci neznamená, člověk se s ním narodí nebo mu ho přinese úraz či zákeřné onemocnění. Přesto se dá život prožít plnohodnotně, jen možná trochu jinak než je tomu u zdravých lidí.

Každému hodně pomáhá aktivní přístup k životu a optimismus. Postižení se také mohou obracet na různé instituce, které lidem se zdravotním omezením všemožně pomáhají. Je to především Svaz tělesně postižených, který má svoje základní organizace po České republice. Pomáhá lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo kterým takové problémy hrozí. Pracovnici svazu poradí, jak situaci řešit, poučí o právech a povinnostech, poskytnou informaci o dostupných službách a podpoří postiženého při hájení jeho oprávněných zájmů. Klienti za rady vysokoškolsky vzdělaných sociálních pracovníků nic neplatí, mohou přicházet v průběhu celého pracovního týdne. Pochopitelně je lepší předem zavolat a objednat se.

Sociální pracovníci se pravidelně školí v nové legislativě, problematiku konzultují s externím právníkem, takže jejich rady jsou neocenitelné. V rámci základního sociálního poradenství se klient dozví se, kam se obrátit, kde získat dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče. Zároveň spolu s ním pracovník svazu hledá možnosti, jak zabránit sociálnímu vyloučení a situaci, kdy se člověk stane na sociální službě závislým. Cílem je nasměrovat klienta tak, aby si ve spoustě věcí dokázal poradit sám a postaral se v rámci možností o sebe. K tomu mu pomůže další vzdělávání, obnovení a upevnění kontaktů. Jakmile se to povede, má klient situaci v mnohém ulehčenou. Může hledat pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a získat odpovídající zaměstnání. Plat a dávky sociální podpory mu pomohou vyřešit případné dluhy. Služba postiženým má pochopitelně svoje limity, není možné poskytnout zastoupení v právních sporech, poradenství v komerčních záležitostech a ubytování.