Praktický lékař, strážce našeho zdraví

Praktický lékař, strážce našeho zdraví

Praktický nebo chcete- li obvodní lékař, by měl být nedílnou součásti života každého z nás. Jak asi všichni víme, praktičtí lékaři se dělí na dětské a dospělé. A právě přechod z dítěte na dospělého je nejčastějším momentem, kdy jsme nuceni shánět si lékaře nového.

Existuje několik aspektů, ke kterým bychom měli při hledání praktického lékaře přihlížet. Jedním z nich je určitě vzdálenost. Když jsme nemocní, vyčerpaní a máme vysoké horečky, pravděpodobně se nám nebude chtít ani vylézat z postele, natož pak cestovat přes půl města, aby nám náš doktor předepsal léky. Je proto žádoucí zvolit si lékaře v místě bydliště nebo alespoň v jeho okolí.

Nějakou roli by měl hrát i věk lékaře. Je jakousi lidskou přirozeností, že si k osobám, se kterými přicházíme do pravidelného styku, vytváříme určité pouto a budujeme si k nim důvěru. Jinak tomu není ani s praktickým lékařem. Pokud si tedy zvolíme lékaře přibližně v našem věku nebo mladšího je velmi pravděpodobné, že u něj už zůstaneme a nebudeme si tak za pár let muset zvykat na někoho nového. V opačném případě, když je nám třeba čerstvých osmnáct a najdeme si lékaře nad šedesát let, může se stát, že za pár let se ocitneme ve stejné situaci, bez lékaře, a budeme si muset hledat dalšího. Jinak je tomu samozřejmě u dětí, které mají délku návštěv u praktického lékaře limitovanou dovršením osmnácti let.

V neposlední řadě je to ale i vstřícnost a jakási přátelskost lékaře, podle které si ho vybíráme. Když už se totiž máme se svými zdravotními problémy někomu pravidelně svěřovat, je asi přáním každého z nás vědět, že se na lékaře můžeme obrátit s jakýmkoliv dotazem a požadavkem ohledně našeho zdraví (i tím, o kterém nám třeba není příjemné mluvit) a bude nám vše zodpovězeno a vysvětleno. Každý z nás si totiž v hlavě nese často spoustu otázek ohledně zdraví, na které by rád znal odpovědi, ale často se stydí zeptat, nebo má pocit, že to není důležité a nechce tím svého lékaře zatěžovat.

Mějte na paměti, že zdraví je tím nejcennějším, co v životě máme. Všechny ostatní věci jako jsou peníze, majetky, dobrá práce, vzdělání a další věci, ke kterým máme ve zvyku se upínat, tu budou pořád, my tu ale věčně nebudeme a pokud nebudeme zdraví, všechny tyhle věci pro nás rychle ztratí význam. Proto sebe a své zdraví dobře opatrujte a najděte si člověka (lékaře), který vám s tím bude pomáhat.