Snížit náklady na práci v laboratoři? Jde to!

Snížit náklady na práci v laboratoři? Jde to!

Věnovat se molekulární biologii a genetice je finančně náročné, především při pořizování  přístrojového vybavení. Řešení se však nabízí. Některé produkty pro práci je možné nakupovat již hotové, jiné si lze objednat na základě konkrétní potřeby a požadavku u renomované firmy, která přístrojové vybavení má a je schopna ručit za kvalitu výsledku. Stejně tak není nutné skladovat velké množství materiálu, který podléhá zkáze, ale jen si objednávat přesně to, co je třeba. Náklady na provoz laboratoře se tak výrazně sníží.

 

Právě takové okolnosti motivovaly v roce 1996 pracovníky, soustředěné kolem prof. MUDr. Radima Brdičky, DrSc., k založení firmy. Na svém počátku se zabývala distribucí enzymů pro molekulární biologii, vyraběných litevskou společností Fermentas. Od té doby se mnohé změnilo. Firma BIOGEN Praha je schopna zajistit nejen takovou metodu, jakou je klasická sekvenace DNA, využívaná v základním výzkumu biologických procesů a aplikovaných oborech, jakými je diagnostika nemocí a forenzní medicína, ale od roku 2009 také sekvenaci nové generace. Zákazníci mohou pouze dodat DNA v potřebném množství a v ověřené kvalitě a získají výsledek, zpracovaný německou firmou Atlas Biolabs. Se sekvenováním DNA úzce souvisí i syntéza oligonukleotidů a restrikční enzymy. Využití synteticky vyráběných  oligonukleotidů je široké, mohou posloužit třeba jako primery při sekvenování DNA. Je možné je koupit validované výrobcem nebo si je nechat vyrobit na zakázku. V e-shopu se dají rovněž pořídit produkty holanské společnosti MRC-Holland, která vyrábí moderní diagnostické soupravy, založené na metodě MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). Metoda MLPA je rychlejší, levnější a efektivnější než cytogenetická metoda FISH.

Od roku 2005 firma Biogen Praha dodává tzv. biobary, mrazící sklady základního sortimentu. Jde o takové malé příruční zásobárny, které se postupně doplňují tím, co pracovník laboratoře právě potřebuje. Nikdo se nemusí trápit tím, že materiál dojde uprostřed rozdělané práce. Stačí jen napsat e-mail nebo zatelefonovat.

 

A co dodat? Prostřednictvím firmy BIOGEN se dají nakoupit třeba i laboratorní plasty a rukavice. Pracovat s metodou MLPA se dá naučit díky e-learningovému kurzu, který je přístupný z webových stránek firmy.