Poslední rozloučení s pietou a úctou

Poslední rozloučení s pietou a úctou

Pohřební služba Jan Pavka ve Vnorovech – Lideřovicích je rodinnou firmou, zákazníkům poskytuje služby již od roku 1994. Zajistí nejen odvoz, oblečení a upravení zemřelého, ale také vyřízení všech formalit na matrice, dohodne termín pohřbu s knězem, obřadní síní nebo krematoriem, dodá květinovou výzdobu, zajistí živou hudbu, zpěváky, ministranty, ozvučí hřbitov vlastní aparaturou a připraví hrob. Krédem firmy je zajistit poslední rozloučení se životem tak, aby se stalo okamžikem piety a úcty, pokory a klidu. Pozůstalí, kteří prožívají bolest a beznaděj, se v daném případě mohou na pohřebnictví Pavka plně spolehnout. Organizace posledního rozloučení proběhne ve vší úctě a eticky.

Pozůstalí si vše domlouvají v příjemné kanceláři rodinného domku, kde má pohřební služba své sídlo. V klidu a za pomoci pracovníků pohřebnictví si vybírají z katalogu kytice, věnce, a také  rakve a jejich výzdobu. Smuteční oznámení lze sestavit tak, aby jeho grafika, citát nebo verše v úvodu plně vystihovaly osobnost a život zemřelého.

Pohřební služba se snaží vyjít vstříc všem. Těm, kteří jsou v tíživé sociální situaci a nemají dostatek finančních prostředků, i těm, kteří si přejí nadstandardní služby. Vždy je možné se dohodnout a sestavit obřad tak, aby byl důstojný a zároveň finančně dostupný, nebo naopak takový, na který budou všichni dlouho vzpomínat. Pracovníci pohřebnictví dělají vše pro to, aby připravili pohřeb přesně podle požadavků a přání pozůstalých. Poslední rozloučení sjednají v kterékoli obřadní síni, krematoriu nebo kostele, zemřelého na místo konání obřadu převezou, připraví ho na obřad a vystaví i potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele.

Pohřební služba Jan Pavka nabízí bezplatně službu, která v mnohém pozůstalým uleví. Pokud si pozůstalý přeje, nemusí jezdit do kanceláře a vše vyřídí, aniž by opouštěl domácí prostředí.  Stačí do pohřební služby zatelefonovat a domluvit se na setkání.