Rybolov má v Přelouči dlouhou tradici

Rybolov má v Přelouči dlouhou tradici

V roce 1924 se v restauraci v Záložně v Přelouči sešli muži různých profesí, obchodník, pekař, kaplan, kantýnský, ředitel školy, kameník a železničář. Spojovala je jedna velká vášeň – rybolov. A právě oni tehdy založili rybářský spolek, který sdružoval všechny zájemce o rybářský sport. Byl v samotných počátcích, málokdo lovil na udici. Když se chytaly ryby, kladly se šňůry. Pánové však chtěli víc a spolek hodlali vést po vzoru jiných měst. Potýkali se s velkými problémy, protože povodí patřilo soukromým osobám, vlastníkům pozemků, kterými protékalo Labe. Majitelé výlovy prováděli sami nebo pozemky na léto pronajímali. Aby měl spolek něco do začátku, jeho zakladatelé pronajali k využívání vody několika majitelů. A základna pro činnost spolku byla založena. Spolek měl na svém počátku 25 členů.

Problémy rybářům přinesla také stavba elektrárny, kvůli které a dalším zábranám zcela přestaly tahy lososů. Hledaly se nové zdroje. Začalo se lovit v rybnících, do kterých byla nakoupena násada úhořů a kaprů. Od roku 1928 byly rybníky pravidelně zarybňovány.

Dnes organizace sdružuje 1520 rybářů. Podle místa bydliště jsou rozděleni do třech územních obvodů, v Přelouči, v Heřmanově Městci a v Lázních Bohdaneč. Český rybářský svaz MO Přelouč zajišťuje ochranu životního prostředí chovu ryb a sportovní rybolov. Prodávají se členské známky a povolenky k rybolovu. Organizace přitahuje do svých aktivit také děti, organizuje pro ně rybářský kroužek. Rybářské kroužky navštěvuje přibližně 115 dětí, věnují se jim proškolení vedoucí z místních skupin. Kroužky začínají vždy s každým školním rokem. Na podzim a v zimě se děti učí teorii v učebnách, teorie je zaměřena na život a anatomii ryb, rybolovné techniky a rybářský řád.  Za příznivých podmínek děti vyrážejí na praktickou výuku do revírů, kde se na rybnících učí pod dozorem dospělých rybolovným technikám.

Rybářské závody se pořádají pro děti i dospělé, v posledních letech také pro hendikepované. Na přelomu dubna a května se koná Přeloučský kapřík, v červnu Bohdanečský vydřička a v říjnu Slavíkovy ostrovy.

Rybáři jsou aktivní nejen u vody, vzali si za své organizaci tradičních rybářských plesů.