Profesionální fyzioterapie v Praze

Profesionální fyzioterapie v Praze

Klinika Therap Tilia je fakultní klinické pracoviště Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Toto nestátní zdravotnické zařízení nabízí komplexní fyzioterapeutickou a rehabilitační péči v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Zároveň zajišťuje klinickou praxi pro vysokoškolské studenty fyzioterapie a podílí se na výuce a praktické přípravě budoucích odborníků. Její jednotlivá oddělení se nacházejí na 11 místech v Praze a patří tak mezi největší pražská ambulantní pracoviště.

Na všech odděleních ordinuje lékař, který nejprve nemocného poctivě vyšetří, stanoví diagnózu, navrhne odpovídající léčbu a následně předá do péče fyzioterapeutů. Metody fyzioterapie a rehabilitace, které se na pracovištích Therap Tilia používají, jsou osvědčené a použitelné pro řadu problémů – pomáhají při úlevě od bolesti zad, péči po úrazu apod. Mají zde také zkušenosti s léčbou nemocných odkázaných na invalidní vozík. Některé níže zmíněné metody jsou nabízeny na všech pracovištích (např. rašelina), jiné pouze na některých z nich.

Mezi používané léčebné metody patří mobilizační techniky, kineziotaping, léčebná masáž nebo léčebná tělesná výchova – individuální nebo skupinová cvičení zaměřená na správné držení těla, terapii poúrazových stavů či léčbu pohybových omezení po cévních mozkových příhodách. Dále zde provádí lymfodrenáž (ta podporuje a posiluje funkci mízního systému), rašelinové zábaly, cvičení dle Mojžíšové (cviky podporující optimální funkce pánevního dna) nebo Vojtovu metodu (cvičební techniky používané k léčbě neurologických a psychických poruch). Zkušenost mají také s fyzikální terapií, v rámci které provádějí vodoléčbu, elektroléčbu, terapeutický ultrazvuk, pokrokovou fototerapii a laseroterapii pomocí léčebných laserů, kterých je v celé ČR jen několik. Vysokovýkonná laserová terapie se zde mimo jiné používá k léčbě pacientů s Post-covidovým syndromem.