Jak funguje homeopatie, co jsou homeopatika a k čemu slouží?

Jak funguje homeopatie, co jsou homeopatika a k čemu slouží?

Tato neagresivní terapeutická metoda, jež je založena na principu podobnosti, byla popsána již na konci 18. století. Dodnes ji lidé po celém světě využívají k vyléčení zdravotních potíží. Přesto je homeopatie kontroverzní a často setkává s nepochopením. Co je homeopatie a jak funguje homeopatie? Na co jsou homeopatika a jak užívat homeopatika?

Homeopatie

Homeopatie je pseudovědecká léčebná metoda. Řadíme je do alternativní medicíny. Kromě homeopatie je její součástí také například chiropraktika, hypnóza, akupunktura či ajurvédská medicína.

Homeopatie se zrodila v roce 1796 pod dohledem svého zakladatele Samuela Hahnemanna. Německý lékař pak roku 1810 zformuloval moderní homeopatickou teorii ve své knize. Samuel Hahnemann vycházel z vitalistické teze, že onemocnění je důsledkem narušení životní síly a homeopatie má za úkol stimulovat životní sílu.

Stručný výkladový slovník českých skeptiků uvádí, že homeopatie vysvětluje údajný léčebný účinek tak, že má duchovní povahu, nikoliv fyzikální. Také tvrdí, že diagnostické metody homeopatie nejsou fyzikální ani laboratorní, ale vycházejí z reflexe pocitů a nálad pacienta.

Jak funguje homeopatie?

Homeopatie funguje na principu podobnosti. Rozumíme tím poznání, že látka, která člověku ve velkých dávkách způsobila onemocnění, jej může vyléčit, pokud se podává v přiměřených dávkách. Díky své speciální přípravě homeopatika působí na funkční poruchy organismu a podporují obranyschopnost těla.

Základy homeopatie jsou rovněž položené na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku. Právě tímto způsobem se také přistupuje k léčbě. Prioritou je celostní přístup a přijetí pacienta jako celku, ne pouhá léčba symptomů.

co jsou homeopatika

Co jsou homeopatika?

Homeopatika jsou volně prodejné léky, které řadíme mezi alternativní léčiva. Homeopatika se připravují z látek živočišného, rostlinného, chemickéhonerostného původu. Lék se vyrábí z matečné tinktury, která vzniká máčením látky ve směsi vody a alkoholu, nebo u nerozpustných látek třením s laktózou.

Základem homeopatik jsou látky ve vysokém ředění – tzv. potencované látky. Jejich vyšší koncentrace u zdravého člověka vyvolává příznaky podobné těm, které vykazuje léčená choroba. Hahnemann tento princip popsal jako „podobné léčí podobným“. Podmínkou účinku je kromě silného zředění také dynamizace (silné protřepání). Dle výzkumů hraje právě dynamizace zásadní roli v účinku homeopatik.

Homeopatické léky mohou obsahovat buď jednu účinnou látku, tzv. monokomponenty, které jsou ve formě granulí nebo kapek, nebo více účinných látek, tzv. polykomponenty, a ty jsou ve formě dražé, tablet, kapek a sirupu.

Homeopatika jsou označena názvem, číslem (5, 9, 15, 30) a písmeny CH. Číslo na každém léku označuje stupeň ředění a písmena CH informují o tom, že se jedná o centezimální ředění dle Hahnemanna. Příklad – 5 CH znamená, že lék byl připraven z výchozí matečné tinktury pěti postupnými ředěními, vždy v poměru 1:100. Účinek homeopatika je podmíněn nejen ředěním vstupní látky, ale rovněž další úpravou v průběhu výrobního procesu.

Na co jsou homeopatika?

Homeopatika jsou volně dostupné léky, kterými lze léčit potíže s trávením, migrénou, nespavostí, bolestí, menstruačním cyklem nebo například onemocněním dýchacího systému. Jelikož homeopatické látky nemají žádné známé negativní vedlejší účinky, jsou netoxické a bez lékových interakcí nebo kontraindikací, mohou užívat i rizikové skupiny pacientů – děti, těhotné a kojící ženy a starší lidé.

na co jsou homeopatika

Jak užívat homeopatika?

S homeopatiky se lze setkat ve formě granulí, tablet, globulí či dražé. Homeopatika vložte pod jazyk a nechte volně rozpustit. Užívat ideálně 30 minut po jídle, nebo 15 minut po užití nic nejíst a nepít. Tato doba je potřebná pro kontakt se sliznicí dutiny ústní, kterou se vstřebávají. Při užívání homeopatik není doporučeno mít v ústech výraznou chuť (například mentol či káva). Kromě uvedených forem se homeopatika připravují také ve formě sirupů, mastí a rektálních čípků.

Homeopatika lze užívat spolu s běžně užívanými léky. Často je doporučeno kombinovat více homeopatik současně. V obou případech opět doporučujeme dodržet časový odstup nejméně 15 minut mezi jednotlivými léky.