Kontrola na neschopence 2024: Jak probíhá a kdy může dorazit?

Kontrola na neschopence 2024: Jak probíhá a kdy může dorazit?

V průběhu nemoci zaměstnance, který je dočasně práce neschopný a musí zůstat doma, může dorazit kontrola. Vzhledem k tomu, že v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, v té době se může u dveří nemocného zaměstnance objevit právě zaměstnavatel. Pokud zjistí nedodržování léčebného režimu, řeší se postih podle zákoníku práce. Kdy nejčastěji chodí kontrola na nemocenské? Co když mi přijde kontrola a nejsem doma? Kdo chodí na kontrolu při neschopence prvních 14 dní?

kontrola na neschopence večer

Neschopenka 2024

Neschopenka neboli rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je dokument, který vám lékař vystaví v případě nemoci, úrazu či jiného zdravotního důvodu. Doba dočasné pracovní neschopnosti je období, kdy kvůli nemoci nemůže ekonomicky aktivní občan vykonávat práci a dočasně ztratí výdělek.

V případě nemoci má na nemocenské nárok zaměstnanec, který byl uznán dočasně práceneschopným, nebo mu byla nařízena karanténa, a dočasná pracovní neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dnů. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. A to pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky – platný pracovní poměr, účast na nemocenského pojištění, včasné a řádné oznámení pracovní neschopnosti zaměstnavateli a dodržování režimu pracovní neschopnosti.

Kontrola na neschopence 2024

Během dočasné pracovní neschopnosti musí zaměstnanec respektovat vycházkový režim, který stanoví jeho ošetřující lékař. Dodržování vycházek následně podléhá kontrole. Kontrola na neschopence prvních 14 dní je prováděna zaměstnavatelem. Od doby pobírání nemocenské ji pak zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zaměstnavatel však může příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) požádat o provedení kontroly dočasně neschopného zaměstnance. Kontrola na neschopence 2024 může být pracovníky OSSZ prováděna i během prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti.

O tom, kdy bude kontrola na neschopence provedena, samozřejmě nemocný není předem informován. A jelikož není nikde specifikováno, kdy nejčastěji chodí kontrola na nemocenské, je kontrola na neschopence 2024 často šokem pro mnohé. Může se tak jednoduše stát, že vás zastihne kontrola na neschopence večer nebo brzy ráno. Je možná kontrola na neschopence o víkendu?

Kontrola na neschopence 2024 se bohužel nevztahuje pouze na pracovní dobu. Může proběhnout kdykoliv – o víkendu, v den státního svátku nebo v brzkých ranních či pozdních večerních hodinách. Ačkoliv kontroloři zpravidla dodržují noční klid, mohou vás navštívit i v této době, pokud pojmou podezření, že je režim porušován. Mohou tak kontrolu provést i uprostřed noci.

Kontrola na neschopence může probíhat opakovaně. Dochází k ní na adrese, kterou jste nahlásili u lékaře a vašemu zaměstnavateli. Nemusí jít nutně o adresu trvalého bydliště, můžete se léčit i jinde. Vaše jméno však musí být v době neschopenky uvedeno na zvonku.

Z vaší strany je za účelem kontroly vyžadována součinnost. Kromě viditelného označení místa pobytu musíte zajistit přístup ke dveřím. Účelem kontroly je zjistit, jestli se na uvedené adrese nacházíte a zamezit zneužívání dávek nemocenské. Kontrolor nemá žádný důvod ani právo ke vstupu do bytu. Zaměstnanci OSSZ se při kontrole musí prokázat průkazem kontrolora. Vy mějte připravenou platnou občanku a Průkaz práce neschopného pojištěnce, kam se zaznamená informace o kontrole.

Kdo chodí na kontrolu při neschopence prvních 14 dní?

Prvních 14 dnů v případě zaměstnanců na kontrolu dočasné pracovní neschopnosti chodí zaměstnavatel. Od 15. dne pracovní neschopnosti pak kontroly provádí pracovníci ČSSZ.

Kdy nejčastěji chodí kontrola na nemocenské?

Obecně platí, že rozsah a doba, kdy jsou prováděny kontroly nemocných v pracovní neschopnosti, není nijak speciálně vymezen. Kontrola práce neschopného zaměstnance není omezena pouze na denní dobu, která odpovídá běžné pracovní době v kalendářním týdnu. Podle České správy sociálního zabezpečení tak kontrolor může přijít i o víkendu nebo mimo pracovní dobu.

Kontrola na nemocenské může být tedy téměř kdykoliv – v době pracovní doby, kontrola na neschopence večer, kontrola na neschopence o víkendu a o svátcích. Může přijít i opakovaně a rovněž v den ukončení neschopenky. Proč je důležité slovo téměř? Jediné omezení kontrolora je to, že by měl dodržovat noční klid. Dobou nočního klidu se dle zákona rozumí doba od 22. hodiny do 6. hodiny ranní.

kontrola na neschopence o víkendu

Co když mi přijde kontrola a nejsem doma?

Pokud vás kontrolní pracovník nezastihne, měli byste kontaktovat lékaře s odůvodněním, proč kontrola neproběhla úspěšně. Pokud zaměstnavatel nebo pracovník správy sociálního zabezpečení klasifikuje porušení léčebného režimu, může vám být nemocenské podle závažnosti porušení pokráceno nebo odebráno a to i zpětně.

Jedinou omluvou je v případě nezastižení v době kontroly na uvedené adrese návštěva lékaře.