„Nejen obohatit život o léta, ale obohatit léta o život!“ – to je poslání Domova Na zámku

„Nejen obohatit život o léta, ale obohatit léta o život!“ – to je poslání Domova Na zámku

Všichni víme, že stáří nepřináší jen dobré chvíle, přináší mnohdy i značné potíže, které senioři obtížně řeší. Mnohé těžkosti zažívají a řeší i blízcí příbuzní. Zvláště těžkou situaci musí řešit rodina, když ví, že se sama nezvládne o své nejbližší postarat a poskytnout jim dostačenou péči, kterou by potřebovali. V takovou chvíli nabízejí pomoc domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Cílem domovů pro seniory je poskytnout kvalitní péči a umožnit starším osobám co nejdéle zůstat nezávislé a samostatné. Pro některé seniory může být nástup do takového zařízení možností, jak získat péči, kterou potřebují. Pro jiné může být nástup do domova pro seniory způsobem, jak získat sociální kontakty a zapojit se do společenského života.

Při výběru domova pro seniory je důležité zvážit potřeby konkrétní osoby a zjistit, jaké služby a péče jsou v daném zařízení k dispozici. Rozlišují se domovy pro seniory, které poskytují svou péči osobám starším 65 let, které z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu, pomoc nebo péči jiné fyzické osoby. Také existují domovy se zvláštním režimem, jejichž posláním je poskytnout specializovanou a odbornou péči osobám starším 60 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu demence.

Klidné a bezpečné místo s odbornou péčí nabízí Domov Na zámku Kyjovice. Domov Na zámku tvoří zámecký areál, jehož dominantou jsou dvě třípodlažní navzájem propojené hlavní budovy. Svým klientům domov poskytuje pohodlné a útulné ubytování v plně vybavených pokojích vším zdravotnickým nábytkem, který mohou potřebovat. V domově klienti získají nejen potřebnou zdravotní a sociální péči, ale především mohou trávit svůj volný čas aktivně a ve společnosti. Domov Na zámku si zakládá na individuálním přístupu ke všem klientům, ke každému z nich přistupuje důstojně a s respektem. Jeho cílem je podporovat u klientů soběstačnost a nezávislost. Důležitým prvkem je také začlenění, a to ať už do života domova samotného, ale i do dění v obci. Proto Domov pravidelně pořádá celou řadu akcí, které pomáhají tyto zásady rozvíjet a přispívají k bohatému životu ve stáří.