Občanská sdružení pro pomoc potřebným

Občanská sdružení pro pomoc potřebným

Občas se každý dostaneme do situace, kdy potřebuje pomocnou ruku. Avšak ne každý se může obrátit na svého blízkého v podobě rodiny či přátel. Pro tyto příležitosti je tu mnoho variant neziskových organizací, které pomáhají právě těmto postihnutým jedincům. Jednou z takových neziskový organizací je často i denní stacionář.

Co je přesně denní stacionář a pro koho je určený?

Denním stacionář se zpravidla vyznačuje sociální služba, která je provozována ambulantně. Klienti tedy docházejí do stacionáře pouze na určitou část dne a poté jdou domů. Stacionáře jsou tvořeny pro různé věkové skupiny lidí a mohou se zaměřovat na zdravotní postižení nebo duševní onemocnění jedinců. Jedná se spíše o menší skupinky a mají za cíl vytvořit docházejícím osobám příjemné prostředí, kde se mohou realizovat a procvičovat praktické dovednosti. Cvičením těchto dovedností pak zmírnit závislost klienta na jiných osobách. Klient by také měl mít ve stacionáři pocit sounáležitosti a možnost seberealizace.

Jakákoliv překážka v běžné interakci ve společnosti může mít špatný vliv na psychiku jedince. Stacionáře napomáhají ke zdůrazňování důstojnosti jedince. Klient je rozvíjen nejen osobnostně, vědomostně, mentálně, ale je dbán i důraz na manuální zručnost v mezích schopností jedince. Pokud hledáte takové zařízení pro sebe nebo svého blízkého, neváhejte si říct o pomoc. Takovéto rozhodnutí může napomoct ke zlepšení zdravotního i psychického stavu klienta.

Denní stacionář nabízí i občanské sdružení Šance v Lovosicích. Nabízí nejen denní stacionář pro zdravotně a mentálně znevýhodněné, ale i sociálně terapeutickou dílnu a pečovatelskou službu. Poskytují možnost vyslání pečovatelské služby do domácnosti seniorů, aby mohly co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a vést plnohodnotný život.