Potvrzení o zdravotní způsobilosti je třeba pro celou řadu účelů

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je třeba pro celou řadu účelů

Praktického lékaře většina z nás navštěvuje především v případě, že nás něco bolí nebo jsme nemocní. Kromě toho je ale důležité chodit i na preventivní prohlídky, které mohou včas odhalit závazná onemocnění a je možné je léčit zavčasu. Mimo to je praktický lékař také tím, za kým půjdeme, když potřebujeme potvrzení o svém zdravotním stavu. To může být potřeba pro celou řadu účelů, jako je získání řidičského nebo zbrojního průkazu, potvrzení do práce, pro práci s potravinami nebo třeba pro sport.

Každé takové vyšetření má lehce jiné postupy a požadavky. Například výkon některých prací může vyžadovat potvrzení o zdravotním stavu, například pro práci s potravinami je třeba mít potvrzení, že člověk nemá žádné infekční onemocnění. Také se provádějí pracovně lékařské prohlídky, které se liší podle zaměstnání. Riziková zaměstnání jsou rozdělena do čtyř kategorií a dělí se podle náročnosti a v závislosti na tom se liší i interval nutných lékařských prohlídek. Potvrzení o svém zdravotním stavu a způsobilosti potřebují také sportovci, kteří se chtějí účastnit závodů a zápasů. Také praktičtí lékaři vystavují potvrzení pro získání řidičského průkazu a lidé starší 65 let se musí těchto prohlídek účastnit pravidelně pokud chtějí řídit motorové vozidlo. U zbrojního průkazu může dokonce praktický lékař doporučit specializované vyšetření například na psychiatrii. Tyto úkony zpravidla nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

MUDr. Pavel Peša v rámci praktického lékařství pro dospělé zajišťuje komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou péči včetně zajištění případné návaznosti na specializovaná lékařská pracoviště, aplikaci očkovacích látek a odběrů krve. Tento praktický lékař Přerov také zajišťuje všechny vyšetření k vydání potvrzení o zdravotní stavu pro různé účely. Lékař Přerov má ve své ordinaci EKG a zajišťuje také POCT (diagnostické proužky) diagnostiku k vyšetření zdravotního stavu. Mimo to aplikuje očkovací látky a zajišťuje také pracovnělékařské služby.