Praktický lékař jako náš průvodce světem zdravotnictví

Praktický lékař jako náš průvodce světem zdravotnictví

V České republice není zákonná povinnost mít svého praktického lékaře. Pokud tedy obvodního lékaře nemáte, žádné pravidlo tím neporušujete, nicméně si tím značně komplikujete život, a především dostupnost zdravotní péče.

Obvodní lékař je jakýmsi prostředníkem mezi námi a celým zdravotnickým systémem. Pomáhá nám určit příčinu zdravotních problémů, které nás trápí a v případě potřeby nás s žádankou odešle ke specialistovi, který nás bude dál léčit. Ne snad, že bychom se ke stejnému specialistovi nemohli objednat i bez doporučení praktického lékaře. Bylo by to však mnohem složitější. Když pomineme delší čekací dobu, které se díky doporučení a žádance praktického lékaře vyhneme, riskujeme, že chybně odhadneme příčinu našeho špatného zdravotního stavu a lékař nás přepošle k jiným odborníkům.

Další výhodou registrace u obvodního lékaře je také fakt, že o nás vede zdravotnickou dokumentaci, kde jsou kromě našeho zdravotního stavu uvedena i onemocnění rodičů a příbuzných, díky kterým nám může pomoci chránit se a předcházet možným dědičným chorobám. Podrobná zdravotní dokumentace lékaři také pomáhá přesněji určit příčiny našich zdravotních problémů a zvolit efektivní léčbu s ohledem na možná chronická onemocnění či léky, které pravidelně užíváme.

U praktického lékaře navíc absolvujeme pravidelné preventivní prohlídky, které jsou naprosto zásadní pro prevenci vážných nemocí. Díky pravidelnému dohledu by se nám tak nemělo stát, že budeme přecházet závažná onemocnění, která mohou mít bez včasné léčby fatální důsledky.

Pokud sháníte praktického lékaře v Luhačovicích a okolí, obraťte se na doktora Stanislava Pochylého. Kromě preventivní péče v rámci praktického lékařství pro dospělé zajišťuje také závodní péči, aplikaci očkovacích látek a odběry biologického materiálu. Velkou výhodou je také delší ordinační doba, kterou má ve vybrané dny až do 18 hodin. Ordinace praktického lékaře disponuje moderním vybavením, které mu umožňuje provádět téměř všechna vyšetření pacientů v pohodlí ordinace. Lékař si zakládá na pečlivém a individuálním přístupu ke každému pacientovi, pro kterého se snaží najít nejlepší možnou léčbu.