Profesionalita a lidskost – ta nejlepší péče o Vaše dítě

Profesionalita a lidskost – ta nejlepší péče o Vaše dítě

MUDr. Hana Mourková provozuje ordinaci pro děti a dorost v Jablonci nad Nisou v Jitřní ulici. V rámci služeb dětského lékaře provádí preventivní i léčebnou činnost, to vše poctivě a s empatií vůči dětským pacientům. Díky individuálnímu a citlivému přístupu si v ordinaci budují s dětmi speciální vztah, jenž pomáhá eliminovat strach, který z lékařské prohlídky mohou mít. U starších dětí a dorostu je zase kladen důraz na vzájemné poznání, důvěru a efektivní komunikaci, která hraje důležitou roli při diagnóze i léčbě. K pocitu klidu a uvolnění přispívá také příjemné prostředí ordinace. Ta dále disponuje moderním technologickým vybavením, vysoce kvalifikovaným a ochotným lékařským personálem s více než 30 lety zkušeností v pediatrii.

Nedílnou součástí péče o zdraví (nejen) dětí jsou pravidelné preventivní prohlídky. Pro čerstvé rodiče nabízí ordinace kojeneckou poradnu věnující se vývoji a výživě kojenců. V rámci prevence řady onemocnění zde aplikují standardní i nadstandardní očkovací látky. Ordinace disponuje technologiemi pro vyšetření CRP z prstu nebo Strep A testem, který je schopen z výtěru z krku odhalit přítomnost streptokoka skupiny A do pěti minut. Dalším důležitým prováděným vyšetřením je vyšetření vzorku moči, které poskytuje obecný pohled na zdravotní stav pacienta a bývá standardní součástí preventivních prohlídek. Pro své pacienty vykonává také řadu administrativních úkonů, jako je vystavení lékařského potvrzení o způsobilosti zúčastnit se dětského tábora či škol v přírodě, lékařského prohlášení a posudku k řízení motorového vozidla, lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu a další administrativní služby spadající do kompetence praktického lékaře. Pokud to podmínky dovolují, je ideální, má-li dítě stejného lékaře od narození po dospělost. Lékař tak má celistvý přehled o vývoji dítěte a lépe tak posuzovat případné změny.