Úhradová vyhláška 2024: Co hradí pojišťovna u zubaře 2024

Úhradová vyhláška 2024: Co hradí pojišťovna u zubaře 2024

Úhradová vyhláška 2024 a seznam výkonů zavádějí nové bonifikace za péči o děti a mladistvé ve většině segmentů. Bonifikace se přitom liší podle věku dítěte. Zvláštní bonifikace jsou připraveny pro dětské psychiatry v souvislosti s přijatými opatřeními ke zvýšením dostupnosti péče a pro stomatology. U těch dojde k navýšení agregované platby za pojištěnce do 18 let. Co je hrazeno ze zdravotního pojištění u zubaře? Která pojišťovna přispívá na zubní implantáty? Jaké zubní náhrady hradí pojišťovna?

Úhradová vyhláška 2024

Stomatologická péče je hrazena zubním lékařům v rozsahu a za podmínek stanovených úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR). Jedná se o Vyhlášku č. 319/2023 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024 (dále jen „Úhradová vyhláška 2024“).

Podle ustanovení § 9 Úhradové vyhlášky se výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství a příslušná regulační omezení stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce. Úhradová vyhláška 2024 přináší významný nárůst úhrad za preventivní výkony. Co hradí pojišťovna u zubaře 2024?

Co hradí pojišťovna u zubaře 2024?

Agregovaná úhrada za registrovaného pojištěnce je zavedena již od 1. ledna 2022. V roce 2024 dochází k navýšení úhrady za každého registrovaného pojištěnce. Současně dochází v rámci podpory registrací dětských pacientů a péče o tyto pacienty k navýšení úhrady za pojištěnce:

  • do dne dosažení věku 6 let o 3 Kč,
  • ve věku od 6 do 12 let o 2 Kč a
  • od 12 do 18 let věku se připočítává k agregované úhradě 1 Kč.

Za každého registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny obdrží poskytovatel ambulantních stomatologických služeb za kalendářní měsíc agregovanou platbu. Výše agregované platby se dále liší podle toho, zda je lékař držitelem platného dokladu celoživotního vzdělávání zubních lékařů.

uhradova vyhlaska 2024

Co je hrazeno ze zdravotního pojištění u zubaře?

Co všechno platí pojišťovna u zubaře a jaké změny v úhradách přináší Úhradová vyhláška 2024? Činnosti zahrnuté do agregované úhrady za registrovaného pojištěnce jsou následující:

  • Provizorní výplně, zábrusy a přeleštění ostrých hran zubů a výplní, aplikace slizniční anestézie, ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (především parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou), konzervativní ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv.
  • Lokální fluoridace s vysušením.
  • Kontrola ústní hygieny a interdentální hygieny, motivace pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, jestliže to vyžaduje zdravotní stav pojištěnce nad 18 let věku.
  • Vystavení a ukončení dočasné pracovní neschopnosti.
  • Odeslání pojištěnce na specializované pracoviště či konzultace praktického lékaře nebo specialisty všeobecné medicíny.
  • Předání kopie nebo výpisu zdravotnické dokumentace při změně registrujícího lékaře.
  • Poučení pojištěnce a rozhodnutí o potřebě další návštěvy.

Která pojišťovna přispívá na zubní implantáty?

Implantace dentálních implantátů v místech chybějících zubů ani tzv. augmentace kostní tkáně v místech s nedostatkem kosti nejsou podle přílohy č. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Nicméně některé zdravotní pojišťovny se klienty snaží motivovat, aby pečovali o své zdraví a využívali i nejrůznější bonusy a finanční příspěvky na preventivní péči. Příspěvky se pohybují v řádech několika set korun a některé jsou i mnohem vyšší. Proto zkonzultujte úhradu se svou zdravotní pojišťovnou.

Například RBP, zdravotní pojišťovna bude speciálně seniorům od 60 let v rámci tisícikorunového limitu přispívat na fixační a čisticí prostředky na zubní náhrady, případně na doplatky za zubní náhrady a jejich opravy. Příspěvek se týká také zubního implantátu, přičemž díky sloučení limitů od rodinných příslušníků, přátel a vlastního limitu je možné příspěvek celkem zvýšit až na 5 000 Kč.

zubar pojistovna

Jaké zubní náhrady hradí pojišťovna?

Zdravotní pojišťovna plně hradí celkové snímatelné zubní náhrady a částečné snímatelné náhrady. Jedná se o zubní náhrady v základním provedení, tzn. pryskyřičné zuby a pryskyřičná báze zubní náhrady. Od roku 2022 pojišťovna také částečně přispívá i na ostatní částečné či celkové snímatelné náhrady.