Jste neslyšící? Kdy máte právo na tlumočníka

Jste neslyšící? Kdy máte právo na tlumočníka

Například v rámci nemocnice, návštěvy doktora a podobně má pacient neslyšící od narození vždy právo požadovat zprostředkování komunikace pomocí tlumočníka. Dodatečně ohluchlý pacient má také právo požadovat zprostředkování komunikace pomocí tlumočníka, i když umí číst a psát. Obecně mají neslyšící lidé podle zákona právo na komunikaci znakovým jazykem a v takové situaci mají právo využít tlumočnickou službu. Nejen tedy u lékaře, ale také u soudu či ve škole. Zákon se ale nezabývá tím, kdo má tuto službu proplatit. Na druhou stranu, pokud se klient ocitne v nepříznivé sociální situaci, tak je podle zákona možné mu tlumočníka pro návštěvu lékaře či úřadu v rámci sociálních služeb proplatit. Pokud si nejste jistí, kdy vám tlumočník může být proplacen, tak je nejlepší rozhodnutí se obrátit přímo na organizaci pro neslyšící. Ta může poskytnout tlumočení zdarma, případně pomoci situaci řešit. Nebojte se tedy na takovou organizaci obrátit. Je důležité být v dotazu co nejvíce konkrétní, aby mohl být váš dotaz co nejlépe vyhodnocen.

Pokud jste v Ústeckém kraji, můžete se obrátit na Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajskou organizaci Ústeckého kraje, p.s. Cílem její tlumočnické služby pro neslyšící je zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí v oblasti zdravotnictví (ORL, foniatrie, praktičtí, odborní lékaři), sociální (OSVZ, OSSZ, ÚP), vzdělávací (speciální školy pro SP i „běžné“) a dalších oblastech (např. bytové, majetkové atd.); tlumočnické služby vyžadují i orgány soudní, Policie ČR, posudkové orgány, zaměstnavatelé, ÚSP, Domovy pro seniory a obdobné instituce. V rámci této organizace funguje také půjčovna nabízející kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením. Pokud dočasně z různých důvodů nemáte k dispozici sluchovou kompenzační pomůcku, mohou vám ji půjčit.