Místo, kde se prolíná současnost s historií

Místo, kde se prolíná současnost s historií

Kousek od shonu města Brna se nachází poklidná vesnice Vranov u Brna, obklopená hlubokými lesy a krásnou přírodou. V této obci se nachází jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Barokní kostel Narození Panny Marie nechal na původním místě, kde stál dřevěný kostelík, počátkem sedmnáctého století vystavět Maxmilián z Lichtenštejna. V kryptě kostela se nachází hrobka tohoto rodu a je jediným evropským pohřebištěm panovníků jednoho státu, která se nachází na území státu jiného. Hrobka i s kostelem je chráněna jako kulturní památka.

A proč toto místo získalo status důležitého poutního místa? Stará legenda praví, že jeden šlechtic, se slabým zrakem a ztracený v lese tu spatřil Pannu Marii. Zjevila se mu mezi dvěma duby a pomohla mu najít cestu z lesa i mu uzdravila nemocný zrak. Na místě, kde se mu zjevila se objevila soška Panny Marie a šlechtic z vděčnosti dal na daném místě vystavět dřevěnou kapli. Jakmile se zpráva o zázraku rozšířila, začalo toto místo vyhledávat mnoho poutníků a doufat v podobný zázrak a mnohdy byly opravdu uzdraveni ze svých nemocí.

V poutním kostele na Vranově se pravidelně konají mše a poutě, do dnes se tady schází věřící a je místem modliteb i setkávání. Konají se tady pravidelné kulturní i vzdělávací akce, koncerty ale i víkendové akce s možností ubytování. Na Vranově se prolíná historie se současností a v čisté přírodě dříve nazývané “moravské Švýcarsko” své sídlo nalezl i mužský řeholní řád nejmenších bratrů sv. Františka z Pauly.

Barokní kostel se svou téměř až posvátnou atmosférou je místem, kde zapomenete na všechny starosti běžného života a budete mít na chvíli klid se zamyslet a ztišit. Nejen během adventního období a Vánoc tady probíhá řada koncertů a jiných akcí, které v kulisách barokního kostela mají neopakovatelnou atmosféru.