Pocit sounáležitosti je důležitý pro každého

Pocit sounáležitosti je důležitý pro každého

Sociální interakce. Pro většinu z nás naprosto běžná činnost, nad kterou se často ani nezamýšlíme. Ať už se jedná o posezení s přáteli, sportovní aktivity nebo návštěva divadla. Avšak ve společnosti je spousta skupin obyvatelstva, pro které je setkávání s lidmi mnohem obtížnější, a právě tito jedinci často potřebují lidskou blízkost ze všeho nejvíce. Potíže každodenního života jim nedovolují setkávání na běžných místech a sportovní i společenské aktivity musí být uzpůsobeny jejich potřebám. Takovou skupinou jsou i zdravotně postižení, kteří mají například omezenou možnost pohybu. Pro tělesně postiženou skupinu obyvatelstva nabízí skvělou možnost pro střetávání organizace Svaz tělesně postižených v České republice.

Svaz tělesně postižených nabízí více než společenské vyžití.

Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která působí po celé České republice. Hlavním cílem organizace je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

„Podporujeme a spojujeme“

Členové svazu mají přístup k pomoci i sociálnímu vyžití. Mohou poznat nové lidi se spoustou podobných zájmů. Svazem jsou nabízeny i rekondiční pobyty, kulturní návštěvy, vánoční besídky nebo jednodenní výlety. Lidé tak mají nový prostor pro střetávání a prožívání nových dobrodružství.

Svaz v Brně nabízí i sociální poradenství.

Pokud lidé s tělesným postižením nezvládnou řešit svou sociální situaci vlastními silami, poskytuje Svaz základní poradentství v oblastech poskytnutí informací k řešení nepříznivých sociálních situací. Také může poskytnout informace o návazných a alternativních sociálních službách například o dávkách pomoci v hmotné nouzi. Poskytuje informace i o možnostech využívání běžných dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a vzniku závislosti na sociální službě a možnostech podpory členů rodiny, v případě, pokud se spolupodílejí na péči o znevýhodněnou osobu.