Pozitivní afirmace a mantry vám mohou změnit život! Jak na ně?

Pozitivní afirmace a mantry vám mohou změnit život! Jak na ně?

Pozitivní afirmace a pozitivní mantry jsou nástrojem pro podporu duševního, emocionálního a fyzického zdraví. Tato odvěká praxe spočívá v rutinním opakování konkrétních pozitivních vět a frází podle určeného rituálu. Pozitivní afirmace a mantry mají za cíl posílit pozitivní myšlení, harmonizovat energetická centra těla a přinést celkový pocit duševní pohody. Afirmace jsou zpravidla chápány jako vnitřní dialog, na rozdíl od pozitivní mantry, které jsou spíše zvuky a slovy, jež dokážou propojit zvuk, tělo a mysl. Jak pracovat s afirmacemi? Jak si vybrat mantru?

Co jsou pozitivní afirmace?

Termínem afirmace (z latinského affirmo, tedy utvrdit či ujistit) rozumíme pozitivní výroky, které jsou obezřetně formulované tak, aby posílily pozitivní myšlenky, pocity a energie. Afirmace představují různé pozitivní výroky, které se zaměřují na uklidnění, motivaci či povzbuzení. Využívají se na zmírňování příznaků úzkosti nebo deprese. Afirmace odkazují především na praxi pozitivního myšlení a podporu emocionálního a mentálního zdraví člověka.

Pozitivní afirmace by měly být zapisovány a následně často opakovány, aby daný jedinec dosáhl konkrétních cílů a změn v jeho životě. Pozitivní afirmace života vychází z hlubokého pocitu vděčnosti vůči všem formám existence, z vděčnosti zakořeněné v podstatě samotného bytí, která prostupuje každou myšlenkou, řečí a činností člověka.

Principem pozitivní afirmace je přesvědčení, že opakování výroků dokáže přeprogramovat mysl a podvědomí. Pozitivní mentální přístup, který podporují právě pozitivní afirmace, pak pomůže člověku dosáhnout úspěchu v čemkoli.

Co jsou pozitivní mantry?

Mantry často bývají zaměňovány s afirmacemi, nejedná se však o synonyma. Pozitivní mantry (v doslovném překladu „pravdivá slova“) představují zvuky a tóny, jejichž původ se váže s jistou kulturou. Jsou spojovány s duchovností a jejich cílem je osvobození mysli od myšlení s dosažením vnitřního míru.

Zpravidla se jedná o sled slabik, které nesou určitý význam daný konkrétním náboženstvím. Rovněž se jedná o jejich zvukovou hodnotu a podpoření přirozené schopnosti mysli zklidnit se a soustředit se na zvukovou vibraci. Účelem většiny manter je dosáhnout vysvobození. Oslavné a povznášející pozitivní mantry se většinou recitují nahlas.

Aby byly pozitivní afirmace a pozitivní mantry účinné, je třeba, aby byly:

 • pozitivní,
 • osobní,
 • prováděny s důvěrou a vírou v jejich účinnost,
 • konkrétní,
 • formulovány v čase přítomném.

Co jsou pozitivní afirmace?

Jak pracovat s afirmacemi?

Opakování léčivých afirmací může být součástí vaší každodenní rutiny, meditačních cvičení či vizualizačních technik. Pozitivní afirmace fungují prostřednictvím opakování zvuků, slov a frází. Za cíl mají posílit pozitivní přístup, vyvolat stavy vědomí a pocity a otevřít cestu k duševnímu uzdravení.

 1. Vyberte si konkrétní afirmaci, která s Vámi rezonuje.
 2. Zapište si afirmaci do diáře, na kus papíru nebo na tabuli. Můžete ji napsat několikrát nebo na více míst.
 3. Umístěte afirmaci na dobře viditelné místo. Může to být monitor počítače, zrcadlo v koupelně, polička nad kuchyňskou linkou, přihrádka peněženky, vchodové dveře. Zkrátka místo, na které se podíváte alespoň jednou za den.
 4. Vědomě si zvolenou afirmaci opakujte. Kdykoliv si na ni během dne vzpomenete. Stane se tak vaší součástí.
 5. Nahraďte afirmacemi negativní myšlenky. Kdykoliv se přistihnete, že se vám na mysli vkrádá známá, negativní myšlenka, vědomě ji nahraďte pozitivní afirmací.
 6. Buďte kreativní. Afirmace si můžete sestavit sami podle toho, co právě do svého života chcete přilákat.

Jak si vybrat mantru?

Vytvoření osobní pozitivní mantry může být silným nástrojem osobního růstu a sebezdokonalování. Zde je několik kroků, které můžete podniknout k vytvoření vlastní osobní mantry nebo afirmace:

 1. Stanovte si, čeho chcete ve svém životě dosáhnout, nebo co chcete změnit. Může to být něco konkrétního, například snížení stresu, zlepšení sebeúcty.
 2. Zapište si tuto mantru tak, aby byla pozitivní a formulovaná v přítomném čase. Jako by již nyní byla pravdivá. Například místo „Chtěl bych mít víc sebevědomí.“ můžete říci „Jsem sebevědomý.“.
 3. Ujistěte se, že vás tyto pozitivní mantry oslovují a rezonují s vámi.
 4. Pozitivní mantry by měly být krátké, konkrétní a jednoduché. Mantru byste si měli snadno zapamatovat a následně ji opakovat, kdykoliv si vzpomenete.
 5. Pravidelně mantru opakujte. Opakovat pozitivní mantry můžete potichu i nahlas. Čím více to budete opakovat, tím více se stane součástí vašeho podvědomí a tím více ovlivní vaše myšlenky, emoce a činy.