Za jak dlouho zabere akupunktura a co vše dokáže vyléčit?

Za jak dlouho zabere akupunktura a co vše dokáže vyléčit?

Jedná se o reflexní metodu, která spočívá ve stimulaci přesně určených bodů na kůži. Podle čínské medicíny koluje energie Qi, která cirkuluje v přesně daných drahách, které jsou spojené s vnitřními orgány. Stimulací bodů v těchto drahách lze léčebně ovlivnit nejrůznější obtíže. Co jsou akupunkturní body? Na co pomůže akupunktura? A kdy jít na akupunkturu?

Akupunktura

Akupunktura je alternativní léčebná metoda, jež vychází z tradiční čínské medicíny. Výraz pochází z latiny a skládá se ze slov acus (jehla) a punctum (bodnutí). Akupunktura spočívá v časově omezené aplikaci tenkých jehel z oceli, stříbra či zlata do specifických, tedy akupunkturních bodů na povrchu lidského těla. Akupunktura má zřejmě kořeny již v době kamenné. Největšího rozvoje se však metoda dočkala v 7. století v Číně, kde byla uznána samostatným léčitelským oborem.

Akupunkturní jehličky se aplikují buď otáčivým pohybem, nebo se provede rychlý vpich do povrchu kůže nebo sliznice. Existuje i kombinovaná metoda, kdy se nejprve provede rychlý vpich a následnou rotací se jehla dostává postupně do hlubších vrstev.

Tradiční teorie vycházející z taoismu, což je jeden ze základních směrů staročínské filozofie zabývající se působením ducha světa Tao a jeho dvou složek Jang a Jin. Složka Jang, označující mužský princip, a složka Jin, označující ženský princip, jsou navzájem protichůdné, doplňují se a nacházejí se okolo nás ve všem živém i neživém, hmotném i nehmotném. Princip Jang vyjadřuje vše kladné (den, světlo, teplo, hojnost, oheň, zdraví, pohyb, sílu atd.). Princip Jin naopak vyjadřuje vše záporné (noc, tmu, chlad, nedostatek, vodu, nemoc, vše nepohyblivé apod.).

Tato teorie tvrdí, že pokud jsou principy Jang a Jin v organismu člověka v rovnováze, potom panuje rovnováha a soulad i v organismu. Pokud dojde k převaze jednoho principu, vzniká nemoc. Rovnováha je narušena, a tím je narušeno i proudění životní energie Qi, která prochází tělem přes meridiány. Akupunktura body jehličkami znovuobnoví, nastolí rovnováhu mezi oběma principy a také zdraví.

akupunktura a body

Jak funguje akupunktura?

Při aplikaci akupunktury dochází k podráždění akupunkturních bodů. Tyto body se nachází po těle na kůži, sliznicích, v podkožní vrstvě nebo ve svalech, jsou malé a přesně ohraničené. Jejich umístění většinou koresponduje s umístěním nervových a motorických drah.

Při stimulaci těchto bodů dojde k velmi složitému procesu, který zahrnuje podráždění nervových vláken a receptorů somatického i vegetativního nervového systému. Zapíchnutím jehly dojde k porušení různých typů buněk, ze kterých se následně vyplaví biologicky aktivní látky jako histamin, acetylcholin, bradykinin, prostaglandiny a jiné. Dochází ke změnám průtoku krve a k elektrickým impulzům mezi zavedenou jehlou a příslušnou tkání.

Celý proces vyúsťuje v ovlivnění regulačních procesů v organismu působením na nervový, endokrinní a cévní systém. Ovlivněny jsou také energeticko-metabolické pochody a imunitní systém. Jaké má akupunktura body?

Co jsou akupunkturní body?

Akupunkturní body leží na pomyslných drahách, tedy v místech, kudy tělem prochází meridiány. Existuje celkem 14 hlavních drah, z toho 12 orgánových, které jsou párové a symetricky rozmístěné na levé i pravé polovině těla, a 2 nepárové, které vedou podél přední a zadní strany těla. Akupunkturní body jsou označené vždy zkratkou názvu meridiánu, číslem, které udává jejich lokalizaci na příslušné dráze, a čínským názvem. Zkratka meridiánu se může lišit podle toho, z jakého jazyka je odvozená.

Na co pomůže akupunktura?

Akupunktura se využívá jak při prevenci, tak při léčbě onemocnění jako jsou alergické reakce, návykové stavy, bolesti nebo poruchy motorických funkcí. Dá se však použít i jako diagnostická metoda, která může doplnit či zpřesnit diagnózu stanovenou prostřednictvím moderní medicíny. Charakteristický je pro ni individuální přístup k pacientovi a zabývání se vztahem mysli a těla.

Akupunktura dokáže pomoci s:

  • bolestmi hlavy a migrénou,
  • depresemi a úzkostmi,
  • zažívacími obtížemi,
  • kopřivkou,
  • alergickou rýmou,
  • nespavostí,
  • pocitem těžkých nohou a lymfedémem,
  • imunitou,
  • premenstruační tenzí a
  • pohybovým aparátem.

akupunktura

Kdy jít na akupunkturu?

Na akupunkturu je doporučeno jít ve chvíli, kdy vás trápí bolesti zad či hlavy, kloubů a svalů nebo menstruační bolesti. Akupunktura pomáhá také při chronických onemocněních a neurologických obtížích (výhřezy meziobratlových disků, paréza…) nebo nehojících se ranách. Na akupunkturu lze jít také pro terapii inkontinence a dalších potížích.

Za jak dlouho zabere akupunktura?

Na otázku, za jak dlouho zabere akupunktura, bohužel nelze jednoznačně odpovědět. Vždy totiž záleží na délce a charakteru obtíží, se kterými pacient na akupunkturu přichází. Někteří účinek kůry pocítí ihned, někdo až s odstupem několika týdnů.

Jak často chodit na akupunkturu?

Léčba se většinou provádí denně či obden. U chronických onemocnění zpravidla ve větším časovém rozestupu, ale ne více než jeden týden. Počet ošetření pak závisí od typu nemoci a u většiny onemocnění stačí i 5 až 6 sezení. Úspěšnost akupunktury je pak závislá i na součinnosti pacienta a jeho dodržování doporučení na životosprávu, cvičení a rehabilitaci.