Intuitivní stravování: Přestaňte dietit a vnímejte, co jíte

Intuitivní stravování: Přestaňte dietit a vnímejte, co jíte

Dlouhodobé držení diet učí zcela ignorovat jakékoliv signály hladu, které tělo vysílá. Hlad je přitom přirozená reakce, biologická potřeba, kterou není správné zanedbávat. Hlad není váš nepřítel, nebo něco, čemu je potřeba se vyhnout. Naučte se naslouchat, co vám říká vaše tělo, a poddejte se vaší intuici. Co je to intuitivní stravování? Jak se stravovat intuitivně? Je vědomé jedení to stejné, co intuitivní jezení?

Co je to intuitivní stravování?

Intuitivní stravování, anglicky Intuitive Eating (IE), je adaptivní forma stravování, založená na vnímání fyziologických podnětů hladu a sytosti a ne podnětů emocionálních.

Jednoduše řečeno, intuitivní stravování znamená, že jíte podle vnitřní intuice, nikoli podle pevně daného, přísného řádu. Intuitivní jezení je přirozené, jednoduché a pro každého jedinečné. Nejde o žádnou restriktivní dietu, žádné omezování v jídle, ani počítání kalorií. Principem intuitivního stravování je znovunalezení a navrácení pozitivního vztahu k jídlu a také respekt k tělesným (ne emocionálním) pocitům souvisejících s jídlem a hladem.

Lidé, kteří se stravují intuitivně, nejsou posedlí jídlem, ani nerozlišují dobré či špatné potraviny, protože věří v sebekontrolu. A i přesto, že je pro ně chuť jídla důležitá, volí především pokrmy, které odpovídají jejich výkonnostním a tělesným cílům. To je důležité vyzdvihnout.

Je to intuice, nebo zajídáte emoce?

Pokud vás totiž zajímá, jak se stravovat intuitivně, je důležité rozlišovat dva typy hladů: emoční hlad a fyzický hlad. Fyzický hlad znamená, že tělo vyžaduje dodat pouze ty živiny a v takovém množství, které potřebuje. Je to biologická potřeba doplnit energii. Naproti tomu emoční hlad je v podstatě pouze nástrojem k potlačení a uklidnění emocí. Vaše mysl vás nutí jíst kvůli emocím nebo důsledkům, které ve vás určité emoce vyvolaly.

Nepřekvapivě se v praxi tyto dva typy hladů často zaměňují. Intuitivní jezení je o vnímání potřeb těla po fyzické stránce. Není o tom, že můžete jíst, co chcete, kdy chcete a v libovolném množství. To je emoční hlad, který je založený na respektování emocionálních podnětů. Příkladem je stres, který bývá jednou z nejčastějších příčin nezvladatelných chutí na sladké a přejídání.

intuitivni jezeni

Jak rozlišit fyzický a emoční hlad? Fyzický hlad poznáte podle toho, že tělo nutně potřebuje doplnit energii, tudíž hlad může doprovázet slabost, třes či závratě. Nastupuje postupně a odchází ve chvíli, kdy jste sytí. Následně přichází pocit uspokojení. Emoční hlad poznáte podle toho, že cítíte touhu po velmi specifickém jídle. Zpravidla po něčem, co obsahuje tuky, cukry nebo sůl. Nastupuje spíše zčistajasna a neodchází ani po tom, co už jste sytí. Většinou následuje pocit viny.

Jak se stravovat intuitivně?

Neexistuje žádný univerzální návod, jak se stravovat intuitivně. Nenajdete člověka, který by byl stejný jako vy, měl stejnou intuici jako vy, nebo jehož tělo by mělo stejné potřeby, jako má to vaše. Je tedy potřeba respektovat pouze to, co vám řekne vaše tělo.

Principy intuitivního stravování:

  1. Jezte pravidelně a v klidu.
  2. Jezte do pocitu sytosti a nepřejídejte se.
  3. Získejte obecný přehled o zdravé a vyvážené výživě.
  4. Omezte stres a soustřeďte se na kvalitní spánek.
  5. Vybírejte si nutričně bohaté potraviny.
  6. Jezte to, co vám dělá dobře, s požitkem a bez viny.
  7. Odolávejte chutím, nejezte ve stresu ani z nudy

Intuitivní stravování představuje návrat k přirozenosti. Co je přirozené, to je současně i dobré. Intuitivní jezení nezakazuje ani neomezuje. Naopak prosazuje myšlenku, že jídlo má tělu nejen dodat potřebné živiny, ale také potěšit. Nejde o nic jiného než o poslouchání přirozených pocitů hladu a sytosti, které říkají, kdy se najíst a kdy přestat. To může vést ke zlepšení fyzického i psychického zdraví.

vedome jedeni

Vědomé jedení

Vědomé jedení, anglicky Mindful Eating (ME), je technika, která může pomoci získat kontrolu nad stravovacími návyky. Je založená na buddhistickém konceptu tzv. mindfulness (všímavost). Vědomé jedení vlastně znamená rozšíření pozornosti a její plné využití během jedení. Pozornost je ukotvená v přítomném okamžiku (tady a teď) a věnuje se všem smyslům.