Antibiotika v nejnutnějším případě

Antibiotika v nejnutnějším případě

Téměř každý dětský lékař pozná svoje pacienty ve velmi útlém věku, většinou v době, kdy jim je jen několik dní. Pokud je dítě zdravé, maminka přijde do ordinace krátce poté, co ji propustí z ošetření z porodnice. Lékař se seznámí se zdravotním stavem svého pacienta, věnuje se jeho postupnému vývoji a dohlíží na to, aby dítě chodilo na pravidelné lékařské prohlídky a povinná očkování. Když se ve vývoji dítěte projeví něco abnormálního, praktický lékař pro děti a dorost svého svěřence odešle na speciální odborné vyšetření, které potvrdí nebo naopak vyvrátí jeho předběžnou diagnózu. V každém případě je třeba ocenit pečlivé dětské lékaře, kteří si všímají každé změny a nepodceňují ji. Včasná diagnóza onemocnění umožní okamžitou léčbu nebo lékařský zákrok, který projevy nemoci oddálí nebo umožní účinně léčit. Na včasné léčbě právě v útlém věku záleží. Když se první příznaky nemoci nepodchytí, může se onemocnění dostat do chronické formy a potom bude velmi komplikované podnikat nějaké kroky v dospělosti. To všechno ví MUDr. Jaromír Veselý, který ordinuje v Plané nad Lužnicí. Ve své ordinaci běžně užívá CRP testy, protože není stoupencem bezhlavého podávání antibiotik tam, kde to není nutné. Jeho pacienti se v případě potřeby podrobují elektroléčbě nebo tympanometrii, testující funkci středního ucha. MUDr. Veselý neopovrhuje ani homeopatií, protože jeho hlavním cílem je pomoci malému nebo mladému pacientovi a ulevit mu v bolestech nebo zdravotních problémech. Ordinuje denně každý pracovní den, speciální hodiny jsou vyhrazené pro kojence a pro prevenci. Zdraví pacienti, kteří potřebují konzultovat, jsou pozváni na základě objednání, aby se v čekárně nepotkali s nemocnými a nebyli vystaveni riziku nákazy.