Celoroční péče o seniory v Sloupnici

Celoroční péče o seniory v Sloupnici

Domov důchodců, kde je o staré lidi dobře postaráno, se nachází uprostřed obce Sloupnice, asi 5 kilometrů severně od Litomyšle. Sociální službu s kapacitou 107 lůžek poskytuje formou celoročního pobytu pro muže i ženy. Zřizovatelem domova, sídlícího v budově bývalého kláštera je obec. O klienty se nepřetržitě stará kolektiv pracovníků, zdravotní sestry, pracovníci sociálních služeb, aktivizační pracovnice, kuchařky, uklízečky, pracovnice prádelny a další. Staří lidé jsou v domově důchodců celoročně ubytováni, stravují se tady, je jim poskytována zdravotní péče, přímá obslužná péče. Pravidelně se zúčastňují kulturních a aktivizačních programů a v případě potřeby je jim poskytováno i sociální poradenství. Ubytování je v jedno až čtyřlůžkových pokojích, koupelny a sociální zařízení jsou společné. Na každém oddělení je jídelna a kuchyňky pro úpravu a servírování jídla. Vybavení pokojů je jednoduché, ale účelné, každý ubytovaný má svoje lůžko, noční stolek, skříň, poličku a lampičku. V přízemí hlavní budovy je kaple a místnost pro pedikérku a kadeřnici. V přístavbě, která je s hlavní budovou spojena vytápěnou chodbou, jsou ubytováni zcela samostatní a fyzicky zdatní klienti, není zde trvalý dohled personálu. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybavené umyvadlem s teplou a studenou vodou, sociální zařízení je společné.

Domov má vlastní prádelnu, zajišťuje i drobné úpravy prádla. Jídlo se podává pětkrát denně, připravuje se i dietní strava, diabetická, žlučníková a neslaná, a také speciálně upravená, mletá. V domově ordinuje praktický lékař a stomatolog, pravidelně sem dojíždí kožní lékař a psychiatr. Kvalifikovaný personál klientům pomáhá při zvládání běžných úkonů, jako je osobní hygiena, stravování, čistota a údržba prádla. V případě potřeby klienty doprovází na lékařská vyšetření, na veřejné kulturní a společenské akce, asistuje jim při nákupech.

V domě jsou poskytovány také sociálně aktivizační služby, které jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu klientů. Klienti mohou využívat pracovnu, místnost s televizí, knihovnu, návštěvní místnost a v létě zahradu.