Česká rodinná firma začala vyrábět transportní médium téměř ze dne na den

Česká rodinná firma začala vyrábět transportní médium téměř ze dne na den

Doba korona virová přinesla nespočet změn do našich životů i do způsobu práce a podnikání. Téměř každý se musel nějak přizpůsobit nově vzniklé situaci. Jako z nějakého románu je příběh malé rodinné laboratoře z Jaroměře. I díky ní a její schopnosti reagovat na situaci můžeme provádět testy na covid-19. O tom, jak odběr vzorků vypadá se můžeme dočíst téměř ve všech médiích. Odebrané vzorky je však třeba nějakým způsobem dopravit do laboratoře, kde se provádí vyšetření. Při této dopravě virus musí přežít, aby se dalo zjistit, zda se v těle vyskytuje. Virus na rozdíl od bakterie nežije na povrchu, ale přímo v buňce. Proto se pro jeho transport používá roztok složený z vody a bílkoviny z hovězího séra. Bílkoviny udržují virus při životě. V roztoku nechybí ani antibiotika, která zabraňují růstu bakterií, kvasinek a plísní.

Laboratoř LabMediaServis se normálně zaměřuje na výrobu produktů pro mikrobiologické laboratoře a veterinární ústavy. Proto, když do malé rodinné firmy zavolal primář z nemocnice, že potřebuje hovězí sérum, majitel laboratoře nelenil a hned ho dopravil. Tam zjistil, že je potřeba pro testy na COVID a že současní dodavatelé nestíhají. Proto místo toho, aby všichni zaměstnanci firmy seděli doma, začali pracovat na dvě stě procent, aby zvládli dodávat nemocnicím dostatek odběrových setů. Návod na přípravu transportního média vydal přímo Státní zdravotní ústav. Médium však bylo potřeba v mnohém upravit a přizpůsobit, původně se muselo dodávat pouze ve zmraženém stavu, což bylo značně nepraktické.

Proto se rodinná firma z Jaroměře spojila s odborníky a do pár týdnů vznikl roztok, který je stabilní i při pokojové teplotě. LabMediaServis momentálně plánuje spolupráci s dalšími menšími českými firmami aby kromě transportního média mohli nemocnicím dodávat celé sety včetně odběrových tamponů.