Charita pomáhá nemocným, stárnoucím a sociálně slabým

Charita pomáhá nemocným, stárnoucím a sociálně slabým

Organizacemi, které pomáhají lidem v nouzi, se sociálními i zdravotními problémy, jsou charity. Charita Přerov je nezisková církevní organizace, začleněná do sítě charit, působících na území České republiky. Nabízí domácí zdravotní a hospicovou péči pacientům, u kterých není nutná hospitalizace, ale jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou péči. Registrované zdravotní sestry s praxí vyjíždějí do domácnosti nemocného a ve spolupráci s rodinou a praktickým lékařem poskytují odbornou pomoc. Domácí zdravotní péči využívají i pacienti po návratu z nemocnice domů po dobu dvou nebo i více týdnů. V rámci domácí péče zdravotní sestra ošetří bércové vředy, proleženiny a pooperační rány, s pacientem rehabilituje, kontroluje jeho krevní tlak, odebírá krev a jiný biologický materiál, aplikuje injekce, inzulín a infuze. Někdy má domácí péče charakter hospicové. Nevyléčitelně nemocnému je díky ní umožněno strávit poslední chvíle života doma, zároveň se odlehčuje v nelehké situaci rodině. Paliativní péče je poskytována tak, aby nemocný netrpěl bolestí, strachem ze smrti, úzkostmi a osamocením.

Senioři a lidé se sníženou soběstačností často využívají pečovatelskou službu. Její pracovníci pomohou s péčí nejen o klienta, ale i o jeho domácnost. Základem jsou úkony osobní hygieny, poskytování stravy a pomoc při zajištění stravy, pomoc s chodem domácnosti a také sociální kontakt. Pracovníci pečovatelské služby například klienta doprovodí k lékaři, na úřady a jiné instituce.

Charita také poskytuje poradenství v občanskoprávních záležitostech lidem v nouzi nebo lidem, kteří potřebují poradit s oddlužením, s exekucí, jednají se soudem o výživném, rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů.

Zvláštní péče je věnovaná seniorům. Pořádají se pro ně cvičení, besedy, přednášky, praktická cvičení paměti, rukodělné činnosti i kurzy práce na počítači.

Romské komunitní centrum pracuje s dětmi a mladými lidmi, kteří se octli v nepříznivé sociální situaci i rodinám s dětmi.