Co oči nevidí….

Co oči nevidí….

Průzkumy ukazují, že lidí se zrakovým postižením, tedy lidí, kteří potřebují brýle či kontaktní čočky, postupem času stále přibývá. Některé statistiky říkají, že dnes už brýle potřebuje více než polovina populace ČR, některé zase, že se pohybujeme kolem 44%. Ať tak či tak, brýle a jiné dioptrické pomůcky se stávají běžnou součástí našich životů.

Když dnes vkročíme do třídy na základní či střední škole, najdeme zde minimálně třetinu až polovinu dětí, které mají na nose brýle či alespoň používají kontaktní čočky. To, jak dobrý či špatný máme zrak, se totiž ve většině případů ukáže poté, co usedneme do školních lavic.

Nutnost nosit brýle, může být zapříčiněna mnoha faktory. Spousta lidí připisuje zhoršení zraku elektronice, bez které v dnešní době nedá drtivá většina lidí ani ránu. Většina z nás při práci či studiu používá počítač. Studenti na počítačích zpracovávají všechny své seminární práce, píši si na nich poznámky a později se z nich i učí. Lidé se sedavým zaměstnáním zase ráno v osm hodin usednou k monitoru ve své kanceláři a do čtyř hodin odpoledne od něj v podstatě nevstanou. Faktem je, že elektronizace doby a používání počítačů nám v mnohém usnadnilo život a urychlilo práci. To je zřejmě také důvodem, proč lidé raději nasadí brýle, než aby se vzdali nebo omezili používání tohoto vynálezu. Důvodem, proč počítače kazí náš zrak je především intenzivní světlo, které vyzařují a do kterého se díváme. V podstatě je to podobné, jako bychom se několik hodin dívali přímo do rozsvícené žárovky a to si asi málo kdo z nás dokáže představit. Zdroj světla, který monitor na naše oči vysílá, zužuje zorničku a přesvětluje sítnici, díky čemuž postupem času mohou vzniknout zrakové problémy.

A jak můžeme poškození zraku při práci s počítačem minimalizovat? Je důležité pracovat při správném osvětlení. Asi nejhorší je sedět po tmě v pokoji, přičemž jediný zdrojem světla je náš počítač, do kterého hledíme. Dalším důležitým bodem je dbát na správné umístění stolu a monitoru a v neposlední řadě se snažit zamezit oslnění z odlesku monitoru. Velmi důležitý je také odpočinek. Čas od času zvednout pohled od monitoru a dívat se chvíli někam jinam, může našim očím také dost ulevit.

Nicméně pokud už problémy se zrakem máme, je třeba je řešit a „nezavírat před tím oči“. V dnešní době existuje hned několik míst, kde nám mohou zrak změřit a pomoci nám určit ideální brýle či kontaktní čočky. Tyto úkony se nemusí provádět přímo v ordinaci u lékaře, můžeme navštívit něktrou z optik, které měření zraku za dohledu lékaře nabízí. Jednou z takových optik je třeba Optik Müller, s.r.o. Vyškolený personál nám za pomoci lékaře změří zrak a navrhnou vhodnou léčbu.