Co vás čeká u neurologa

Co vás čeká u neurologa

Trápí vás časté bolesti hlavy, zad, závratě mdloby a neznáte jejich příčinu? Pak byste měli navštívit neurologickou ordinaci. Neurologie se zabývá prevencí, diagnostikou i terapií nemocí centrálního nervového systému, tedy mozku a míchy ale i periferních nervů ale i svalové a kosterní soustavy. Všeobecná neurologie se zabývá závratěmi, kolapsy, řeší záchvatovitá onemocnění, pomoct může i při depresích a nespavosti, zaměřuje se na stavy po cévních mozkových příhodách ale i na Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu. Neurologického vyšetření se nemusíte bát a ani se na něj nemusíte nijak připravovat.

Po příchodu k lékaři vás čeká klasický medicínský rozhovor, kdy se lékař zeptá na vaši rodinnou anamnézu a váš aktuální zdravotní stav. Již při příchodu samotném by si dobrý neurolog měl všímat vašich pohybů, stability i postavení vašeho těla. K základnímu vyšetření se používá pouze neurologické kladívko se štětičkou. Správná funkce se ověřuje sérií jednotlivých úkonů. Nervy zásobující svaly zkontroluje lékař tak, že vás vyzve k provedení funkce daných svalů. Senzorické nervy ověřuje štětičkou na vaší kůži. Nechybí ani kontrola zraku, čichu, chuti, sluchu i hmatu. Lékař kontroluje také automatické odpovědi nervového sytému na podráždění. Všichni jistě máme představu lékaře s kladívkem, jak poklepává pacientovi na koleno a noha automaticky vykopne.

Lékař podle odchylek od normálu dokáže zaměřit místo poškození a zacílit na něj při dalším vyšetření a léčbě. někdy vám lékař doporučí další vyšetření, nejčastěji se využívá EEG. To vychází z principu, že mozek, stejně jako srdce, při své aktivitě tvoří elektrické proudy. ty je možné na povrchu hlavy speciálními elektrodami registrovat. K vyšetření se využívá čepice s elektrodami. Nejčastěji se toto vyšetření používá při stanovení diagnózy epilepsie. vyšetření EEG zajišťuje například Neurologie Praha Kyje.