Dům s pečovatelskou službou nebo domov pro seniory? Rozdíly jsou značné

Dům s pečovatelskou službou nebo domov pro seniory? Rozdíly jsou značné

Když se řekne „dům s pečovatelskou službou“, ne každý si představí to samé. Obzvláště, když vedle toho existuje i domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Jak se v tom tedy vyznat?

Dům s pečovatelskou službou v pravém slova smyslu totiž není synonymem pro domov seniorů. Jedná se většinou o budovu složenou ze samostatných bytů pro seniory, kteří zde mají možnost využít pečovatelské služby, jako je třeba pomoc s hygienou nebo s úklidem. Tyto služby jsou však dostupné jen v dohodnutých časech. Za jednotlivé služby si lidé v těchto typech domu platí zvlášť, nejsou tedy součástí nájmu. Pobyt v takovém domě je proto určený jen pro seniory, kteří se o sebe ještě do určité míry zvládnou postarat sami a nepotřebují komplexní péči.

Podobně jako u běžných bytů je i tady ubytování seniorům poskytováno na základě nájemní smlouvy. Tyto domy, potažmo byty, jsou většinou ve vlastnictví obce a jsou přednostně určeny pro obyvatele lokality. Přednost v tomto případě mají lidé z lokality, kterou obecní či městský úřad spravuje. Senior se potom do přiděleného bytu může přihlásit i k trvalému pobytu. Lidé, kteří žádají o byt v těchto typech domu, by neměli být vlastníky jiného bytu v České republice.

Domov pro seniory je oproti tomu určen lidem, kteří nejsou dost soběstační na to, aby mohli zůstat doma, a už jim nestačí péče rodiny ani terénní služby. Lidem jsou v těchto domech dostupné všechny služby, které potřebují od ubytování, stravování, úklidu až po pomoc s oblékáním. V domově je také dostupná péče zdravotních sester a ve většině případů také rehabilitace. Nejnižší věková hranice pro přijetí seniorů do těchto domů se většinou pohybuje okolo 60 – 65 let.

Nakonec domovy se zvláštním režimem, které se od dvou předchozích liší především tím, že jsou určeny pro seniory trpící syndromem demence nebo podobnými poruchami. Personál těchto domovů by tedy měl být speciálně vyškolený pro práci s takto nemocnými lidmi, stejně jako prostředí by se mělo odpovídat jejich potřebám. Ostatní sociální služby jsou podobné službám v domovech pro seniory.