Empatická, příjemná, ochotná a vstřícná

Empatická, příjemná, ochotná a vstřícná

Člověk se nikdy nezavděčí všem a je celkem přirozené, že ho někteří chválí a jiní zase haní. MUDr. Dobroslava Hakenová, praktický lékař z Doubravy u Mnichova Hradiště je pravděpodobně výjimkou, protože její hodnocení od pacientů jsou jen kladná. Je hodnocena jako empatická lékařka se zájmem o pacienta. Sympatie si získala i tím, že neodmítne nemocného v nouzi, přestože má sama po pracovní době. Ve své ordinaci nejen pečuje o registrované pacienty Všeobecné zdravotní a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, ale věnuje se také závodní preventivní péči. Má velmi dobré vybavení na vyšetření chorob srdce a cév, svým pacientům pravidelně dělá vyšetření EKG, takže hlavně pacienti s vysokým tlakem jsou pod dokonalým drobnohledem.

V pondělí, ve středu a v pátek pracuje v dopoledních hodinách, v úterý a ve čtvrtek odpoledne. Pacienti si tak mohou dobře naplánovat preventivní prohlídky i mimo svou pracovní dobu, v úterý totiž mohou navštívit ordinaci až do 18. hodiny. Do příjemné a bezbariérového prostředí chodí lidé rádi, lékařka je neodmítne ani tehdy, když mají blíže neurčené komplexní potíže, spojené s psychosomatickými problémy. Často poskytuje konzultace také v sociální oblasti těm, kteří nevědí, kam se obrátit.

MUDr. Hakenová nikdy nepodceňuje sebemenší zdravotní potíže, protože si je vědoma toho, že zanedbání některých nemocí v počáteční fázi může vést k jejich prudkému rozvoji, který se už jen těžko zastavuje a řeší. Proto vyzývá starší i mladší lidi, aby o své zdraví pečovali a chodili pravidelně na preventivní prohlídky. Pacienti jsou do její ordinace objednáváni bez dlouhého čekání prostřednictvím mobilního telefonu nebo přes kontaktní formulář na webových stránkách. Akutní péče je poskytována přednostně, na preventivní vyšetření se objednává předem. Jestliže si to zdravotní stav pacienta žádá, lékařka domlouvá další specializovaná vyšetření, zejména laboratorní rozbory po odběrech krve a dalšího biologického materiálu. Samozřejmostí je spolupráce s lékaři – specialisty, zaměřenými na konkrétní zdravotní problémy. Nejen, že tyto potíže dokáží řešit na základě svého úzkého odborného zaměření, ale mají na ně odpovídající vybavení.