Existuje ještě manželství?

Existuje ještě manželství?

Kdo dnes může říct, že žije ve šťastném manželství nebo partnerském vztahu? Když se podíváme na dnešní rozvodovost, zjistíme, že je vyšší než kdy dříve byla. Jak je to ale možné?

Důvodů, proč jsou dnes rozvody téměř na denním pořádku může být hned několik. Dříve byly rozvody považované za něco společností nepřípustného a neodpustitelného. Zejména ženy byly kvůli rozvodům společností stigmatizovány, a tak si každý manželský pár desetkrát rozmyslel, než se rozhodl nechat rozvézt. V dnešní je však rozvod brán jako přirozená součást života a není výjimkou si za život vyzkoušet i několik manželství.

Jedním z důvodů, proč se dnešní rodiny častěji rozpadají, může být ekonomická nezávislost partnerů. V minulosti existovaly ekonomické potřeby, které mohly být uspokojovány jenom v rodině, a tedy ekonomická funkce rodiny byla pro její správné fungování velice podstatná.

Ženy měly roli starostlivých matek a hospodyněk a muži měli za úkol rodinu finančně zabezpečit. Každý z páru měl v manželství své nenahraditelné místo, které jej činilo důležitým. Neopomenutelnou součástí snad každého sezdaného páru byly vlastní děti.

V dnešní době je ale vše jinak. Ženy mají možnost pracovat na stále lepších pozicích a nezřídka kdy jejich příjem tvoří nejdůležitější součást rodinného rozpočtu. O domácnost se starají muži, nebo někdo třetí, koho si rodina najme. Spousta manželských párů nemá děti a v dohledné době je ani neplánuje, tedy by se dalo říci, že jejich vztah postrádá další možný budoucí vývoj. Takto to přeci bylo v minulosti nastavené – svatba, děti, vnoučata a tak stále dokola.

Na druhé straně existuje spousta párů, které spolu vychovávají děti, ale vzít se neplánují. Výjimkou nejsou ani páry, které mají děti z prvního manželství a vychovávají je nyní společně. Tato „svoboda“, kterou nám dnešní doba dává má pochopitelně spoustu výhod. Stejně tak se ale z našich životů pomalu vytrácí tradiční model zvaný „rodina“ a „manželství“. Lidé mají v životech rozdílné priority a najít někoho, kdo sdílí naši životní filozofii je obtížnější než kdy dříve. Výsledkem potom je, že se do někoho zamilujeme, strávíme s ním část života v naději, že se časem začne chtít to, co chceme my, až po čase zjistíme, že naše názory na život se zkrátka rozcházejí. Zamilovat se do někoho, totiž v dnešní době neznamená se automaticky vzít a mít děti. Znamená to spíše spoustu komplikovaných a nejasných vztahů.

Stále jsou však mezi námi tací, kteří své manželství nechtějí vzdát a chtějí za něj bojovat. Nejen pro takové lidi existuje řada psychologických poraden a intervenčních center, kde mohou s odbornou pomocí na vztahu postupně pracovat a pokusit se v něm opět najít společnou řeč.