Hluk zdraví neprospívá

Hluk zdraví neprospívá

Říká se – ticho léčí. Lidé z měst často utíkají alespoň o víkendech na vesnici a libují si, jak je tam ticho. A naopak lidé z vesnic trpí hlukem, který ve městech vytvářejí projíždějící auta, tramvaje, přistávající letadla, vozidla záchranné služby, policie a hasičů s majáky. Zvlášť nepříjemně je vnímán hluk u rušných křižovatek, v blízkosti dálnic a letišť.

Lékařské i statistické údaje dokazují, že hluk má skutečně nepříznivý vliv na lidské zdraví. Sluch totiž na hluk reaguje jako na varovný signál a organismus při něm spouští celou řadu mechanismů. Zvyšuje se krevní tlak, hladina adrenalinu, zrychluje se tep, stahují se periferní cévy a tělo ztrácí hořčík. Člověk vystavený nadměrnému hluku se cítí unavený, často má depresivní nálady, je rozmrzelý, agresivní a neochotný. Hluk bere člověku schopnost soustředit se na práci, zhoršuje jeho paměť a celkovou výkonnost. Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku způsobuje vysoký krevní tlak, chronickou únavu a nespavost, poškozuje srdce a snižuje imunitu organismu. Sluch pracuje neustále, už při dlouhodobých hodnotách kolem 70 dB se snižuje jeho kvalita a hloubka. Taková úroveň hluku je například podél hlavních silnic. Sluch může trvale a nenávratně poškodit i krátkodobý hluk, který přesáhne 130 dB.

Obecně se uvádí, že hůře slyší člověk s narůstajícím věkem. Za hlavní příčinu ztráty sluchu dnes ale není považován věk, ale hluková zátěž. Proto existují společnosti, které se problematice hlučnosti věnují, posuzují její vliv na životní prostředí. Hluk se měří, vytvářejí se hlukové studie k projektovaným stavbám, provádějí se výpočty v oblasti stavební akustiky a komunálního hluku, dělají se analýzy zdrojů hluku a přenosových cest hluku, vytvářejí se konkrétní návrhy protihlukových opatření.

Hlučnost se měří v pracovním prostředí, kde její hladina musí odpovídat hygienickým předpisům. Vytvářejí se časové snímky, hluková expozice, měří se impulsní i vysokofrekvenční hluk, provádí se kategorizace jednotlivých pracovišť z hlediska zatížení pracovníků hlukem. Měří se také zdroje hluku podle technických norem, přenos hluku a hluk v životním prostředí v blízkosti silnic a železnice. Na měření navazují návrhy na snížení hluku jako jsou protihlukové stěny, valy, kryty zařízení a dělají se akustické úpravy vnitřních prostor.