Jak je to s preventivními prohlídkami u pediatra? Jak často chodit a na co se připravit?

Jak je to s preventivními prohlídkami u pediatra? Jak často chodit a na co se připravit?

To, že se registrujeme u jednoho lékař, kterého potom roky, v ideálním případě i celý život, navštěvujeme, má svůj důvod. Obvodní lékař by o nás měl vědět úplně všechno. Znát naši rodinnou anamnézu, vědět, jaké jsme měli v minulosti zdravotní problémy, na jaká onemocnění trpíme častěji, a jaké se nám naopak vyhýbají obloukem. Kdykoliv za ním potom přijdeme s nějakým zdravotním problémem, řeší s námi nejen aktuální stav, ale také celkové zlepšení naší imunity. Ještě více než v dospělosti však tuto pomoc oceňujeme u svých dětí, jejichž zdraví, alergie a imunitu, se teprve učíme poznávat.

Zatímco někteří jsou nemocní, co dva měsíce a ve dveřích svého doktora se tak objevují pravidelně, jiní se u něj ukáží jednou za uherský rok. U dětí to nemusí být jinak. Obzvláště u nich však pediatr potřebuje mít přehled nejen o jejich zdravotním stavu ale také o jejich vývoji. Z tohoto důvodu je třeba lékaře s dětmi navštěvovat alespoň na pravidelných preventivních prohlídkách. Ty jsou odstupňovány pravidelně po několika letech podle vývoje dítěte od narození až do devatenácti let, kdy mladý dospělí pediatra opouští.

Poprvé bychom pediatra měli navštívit do tří týdnů od propuštění z porodnice, tedy v prvním měsíci miminka. Lékař zde zkontroluje poporodní stav dítěte, frekvenci krmení a provede základní fyzikální, interní a ortopedické vyšetření. Další návštěva nás čeká v šestinedělí a až do čtvrtého měsíce bychom se potom ve dveřích pediatra měli objevit každý měsíc. Od té doby se frekvence sníží a prohlídky s dítětem absolvujeme co dva měsíce. V jednom roku potom dětský lékař kontroluje celkový psychomotorický vývoj i vývoj řeči. Provádí se také vyšetření zraku a sluchu, které bude dětem prováděno na každé preventivní prohlídce až do dospělosti.

Na tříleté prohlídce nás poté čeká kontrola psychické vyspělosti dítěte. Zkontroluje se také vývoj řeči a prohlídka genitálu. Dále lékař provede laboratorní kontrolu moči a zkontroluje platnosti očkování. V následující pětileté prohlídce se posuzuje mimo jiné také školní zralost, sociální chování a hygienické návyky dítěte. Od tří let věku dítěte se potom na preventivní prohlídku vydáváme každé dva roky, tedy každý lichý rok, přičemž poslední preventivní prohlídku provede dorostový lékař v 19 letech.