Jak vybrat domov pro seniory?

Jak vybrat domov pro seniory?

To, že míst v domově pro seniory je dlouhodobě nedostatek, ví asi každý. I když domovy hlásili nedostatečné kapacity již před několika lety, míst od té doby příliš nepřibylo. Důvodem je často nedostatek vhodných prostorů, kde by mohly domy nebo nová místa vzniknout.

Na druhou stranu, jen proto, že je míst nedostatek, bychom neměli slevovat z našich nároků a své rodiče nebo pradodiče umísťovat někam, kde se jim to nelíbí. Výhodou je fakt, že o domov důchodců nemusíme žádat jen v místě trvalého bydliště seniora. Možnosti tedy nejsou nijak zvlášť omezené.

Nicméně je dobré mít na paměti, že hledání na poslední chvíli, se nemusí vyplatit. Vzhledem k přeplněnosti kapacit mají některé domovy pro seniory čekací dobu dva měsíce, ale klidně také rok. I když je těžké dopředu odhahadnout a naplánovat, kdy přijde ta chvíle, že už se o sebe senior nebude schopný sám starat, nebo ho potkají vážné zdravotní potíže, je dobré se dopředu informovat.

Nejlépe chod domova a jeho péči pro seniory poznáme, pokud ho sami navštívíme. V tomto případě bychom se měli zaměřit na pár důležitých faktů. Asi nejzásadnějším z nich je pravděpodobně kvalita bydlení. Zajímat by nás však měl také bezbariérový přístup, dostatek soukromí, možnosti hygieny, vyváženost a možnosti nabízené stravy a tak dále.

Nejvíce se pochopitelně dozvíme od samotných klientů domova. Pokud je tedy ta možnost, neměli bychom se ostýchat zeptat. Ptát bychom se měli na všechno, co by naše rodiče či prarodiče mohlo zajímat a co je pro ně pro pobyt důležité. Měli bychom si uvědomit, že senioři nemají co na práci. Obzvlášť tehdy, když je přestěhujeme z jejich přirozeného prostředí někam, kde to neznají. Podobně jako u dětí je v tomto případě velice důležitý volnočasový program. Není důležité, aby byla každá aktivita seniorů předem naplánovaná a zorganizovaná, nicméně je důležité, aby se měli přes den, jak zabavit.

Náš domov pro seniory Malešice v Praze, je ideální volbou pro seniory, kteří se ještě necítí na to, se nudit. Celý domov je obklopen parkem s krásnou přírodou a na pozemek navazuje les. Nejen v létě je toto prostředí pro seniory ideální na zdravotní procházky a trávení času v přírodě.

Naše budova je rozdělená na dvě oddělení. Oddělení A, které má kapacitu 98 lůžek, je určené pro seniory, kteří jsou soběstační v základních úkonech osobní péče. Lidé, kteří se o sebe zvládnou doma sami postarat, ale mají problém zajistit si širší potřeby jako je nákup, používání veřejných služeb a podobně, najdou své místo právě tady. Drtivá většina pokojů na tomto oddělení jsou jednolůžkové, tedy bude mít senior dostatečné soukromí a svůj vlastní klid. Oddělení B s kapacitou 120 lůžek, je potom určeno pro seniory, kteří částečně nebo vůbec nezvládají základní úkony sebeobsluhy. Na tomto oddělení je zajištěna soustavná sociální péče.