Kdy jsou nutné prohlídky u pracovního lékaře

Kdy jsou nutné prohlídky u pracovního lékaře

Zdraví máme jenom jedno a je v nejlepším zájmu všech se o něj starat a snažit se ho udržet co nejdéle. I to je jeden z důvodů, proč musí zaměstnavatelé posílat své zaměstnance na pracovně-lékařské prohlídky a proč jim musí tyto služby zajistit. Jak často jsou prohlídky u pracovního lékaře nutné, kdo je hradí a zda na ně dostanete volno se dozvíte v tomto článku.

Poprvé kdy navštívíte pracovního lékaře je, když se ucházíte o zaměstnání. Tu je třeba absolvovat ještě před samotným vznikem pracovního vztahu a měl by si ji hradit sám uchazeč o zaměstnání. Zaměstnavatel ji musí uhradit úspěšnému uchazeči, potom také neúspěšným uchazečům, pokud jsou mladiství nebo se jedná o práci v noci. Na této prohlídce lékař zjišťuje, zda jste zdravotně způsobilí pro výkon daného povolání. I když ji vyžaduje zaměstnavatel musíte o ni požádat sami a vyplnit žádost k lékaři. S sebou si vezměte kartičku pojištěnce, dosavadní zdravotní dokumentaci a očkovací průkaz.

Periodické prohlídky potom jakmile máte zaměstnání, tak vždy probíhají v pracovní době a jsou brány jako výkon práce. Jejich intervaly se liší v závislosti podle toho, jak zdravotně rizikové zaměstnání vykonáváte. Nejvíce rizikové profese tak musí navštívit lékaře jednou ročně, těm, kteří pracují na nejméně rizikové pozici stačí pracovního lékaře vidět jednou za šest let pokud je vám pod padesát a nad tuto věkovou hranici potom jednou za čtyři roky.

Mimořádné prohlídky jsou třeba v případě, když má zaměstnavatel pochybnost o zdravotním stavu svého zaměstnance a jeho způsobilosti k práci nebo když dojde ke zhoršení pracovních podmínek a zvýší se tak míra rizika. Také se to týká případů, kdy zaměstnanec přeruší výkon práce z důvodu nemoci na dobu delší než osm týdnů nebo musí přerušit práci kvůli úrazu s těžkými následky. Pracovnímu lékaři se nevyhynete ni v případě, kdy z nějakého důvodu, nejčastěji to bývá mateřská dovolená u žen, na více než půl roku přerušíte výkon práce. Výstupní prohlídka je nezbytná, pokud zaměstnanec pracoval v některé z vyšších rizikových skupin, když u byla uznána nemoc z povolání nebo utrpěl pracovní úraz.