Lékařské služby pod jednou střechou

Lékařské služby pod jednou střechou

Společnost Medicentrum Beroun zahájila svou činnost jako jedna z prvních ve Středočeském kraji. Z berounské polikliniky vzniklo po privatizaci komfortní privátní zdravotnické zařízení se špičkovými specialisty, za kterým je práce nejen na předních českých klinikách, ale také v zahraničí. Všem klientům zdravotnického zařízení je nabízena odborná péče v širokém spektru, kvalitní diagnostická vyšetření, nadstandardní služby a firemní zdravotní péče. Díky tomu, že Beroun je dobře dostupný z hlavního města a u polikliniky je dostatek parkovacích míst, hodně pacientů sem dojíždí až z Prahy.

Pod jednou střechou se pacientům věnuje erudovaný tým odborníků z takových oborů, jako je chirurgie, interna, neurologie, psychiatrie, alergologie, diabetologie, kardiologie, nefrologie a ortopedie. Další zdravotnické služby nabízejí dislokovaná pracoviště v Praze a Králově Dvoře. V Praze je venerologie, ve Dvoře Králové praktičtí lékaři, rehabilitace a neurologie.

Na pracovišti v Berouně jsou i lékařská podpůrná pracoviště, bez kterých se odborníci neobejdou. Jsou to především laboratoře, které odebírají, zpracovávají a vyhodnocují biologický materiál. Chodí sem dospělí, děti i těhotné ženy. Svoje ordinační hodiny má rehabilitace, v rámci které je prováděna fyzioterapie, elektroléčba, lymfoterapie, elektroterapie a vodoléčba. Pacienti sem docházejí také na baňkování, kryoterapii a masáže.

Vzájemné propojení praktických lékařů, ambulantních specialistů a celého komplementu umožňuje poskytování lékařských služeb bez časových ztrát a v moderním prostředí. Lékaři mezi sebou komunikují pomocí integrovaného softwaru, intranetu, on-line dostávají RTG nálezy a výsledky z laboratoře. Na provedenou diagnostiku má přímou návaznost rehabilitační centrum a řada specializovaných poraden. V nich pacienti dostávají kvalifikované rady, jak se vyrovnat s cevními, a žilními onemocněními, jak pečovat o svoje zdraví po neurochirurgických zákrocích a jak bojovat s nadváhou.