Nebojte se ve stáří obrátit se na pomoc odborníků

Nebojte se ve stáří obrátit se na pomoc odborníků

Stáří je pro nás náročné ane vždy se o něm v naší společnosti mluví. Jednou nás ale potká všechny, a ještě před tím budeme muset vidět stárnout své blízké. A v takovém případě je přirozené, že jim chceme být co nejlepší oporou a poskytnout jim tu nejkvalitnější péči. Ne vždy ale na vše člověk stačí sám a je v pořádku, se v rámci zajištění co nejdůstojnějšího stáří svým blízkým obrátit na pomoc odborníků. Posláním domova pro seniory Kousek nebe je poskytování sociálních, ošetřovatelských pečovatelských služeb s podporou soběstačnosti svých uživatelů.

Domov poskytuje služby mužům i ženám, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánovaná komplexně, individuálně, což umožňuje uživatelům se rozhodovat o dalším způsobu života. Je poskytována taková míra podpory, která zachovává v maximální možné míře soběstačnost a rozvíjí již získané schopnosti uživatele. Ošetřovatelské služby poskytuje kvalifikovaný a pečlivě vybraný personál, kterému kromě odbornosti samotné záleží i na lidském a důstojném přístupu. Mezi dlouhodobé cíle tohoto domova patří kromě podpory běžného života a samostatnosti uživatelů také podpora udržování vztahů s rodinou nebo navazování nových sociálních kontaktů v rámci domova pro seniory.

Mezi hlavní zásady domova pro seniory Kousek nebe patří nezávislost a soběstačnost, tak, aby pomoc byla úměrná individuálním potřebám klienta, což zároveň podporuje i zapojení se klientů do běžného života a zachování jejich přirozených vazeb. Dále klade důraz na potřeby jednotlivce, respektuje soukromí a dodržuje mlčenlivost. Domov se také co nejvíce snaží spolupracovat s rodinami klientů.