Nedoslýchavost se netýká jen seniorů – potrápit nás může v každém věku

Nedoslýchavost se netýká jen seniorů – potrápit nás může v každém věku

Dokud funguje, jak má, jeho důležitost pro náš život prakticky nevnímáme. Jakmile ale začneme sluch postupně ztrácet, uvědomíme si, jak je pro naše běžné denní fungování nepostradatelný. Sluch je jedním ze dvou nejdůležitějších smyslů, kterými se orientujeme v okolí a jeho poruchy nám dokáží život velmi znepříjemnit. Zatímco oči nám prozradí jen to, co se děje v našem zorném poli, sluch je schopný upozornit nás i na to, co zrovna nemáme možnost vidět. Dobře fungující sluch je tak životním benefitem, ale často nás také dokáže upozornit na nebezpečí, kterého bychom si jinak nebyli vědomi.

To, že ztráta sluchu je jednou z nepříjemností procesu stárnutí, ví asi každý. Při návštěvách babiček a pratet už automaticky zvyšujeme hlas a soustředíme se na správnou artikulaci, aniž bychom to považovali za něco zvláštního. Částečnou ztrátou sluchu však nemusí trpět jen staří lidé. Nedoslýchavost se objevuje zhruba u každého tisícího novorozence a do dvaceti let věku má potíže se sluchem každý dvoustý člověk. Největší procento však pochopitelně najdeme v řadách seniorů, kde mezi 75. a 84. rokem nedoslýchá skoro polovina z nich. Ne všechny potíže se sluchem však musí být trvalé. Sluch můžeme krátkodobě ztratit například také následkem traumatu nebo z příliš hlasitého zvuku jako je střelba či velmi hlasité koncerty. Krátkodobě nás může o sluch připravit i změna tlaku například při potápění. Nepříjemnosti se sluchem nám mohou způsobit i různé záněty. Všechny tyto věci se však dají léčit, a ty, které se léčit nedají, může foniatr vyřešit pomocí sluchadel.

MUDr. Dana Popelářová se specializuje na problémy se sluchem a jejich léčbu. Foniatrie, která je specializací doktorky Popelářové, se zabývá vyšetřováním všech sdělovacích funkcí člověka, kterými jsou hlas, řeč a sluch. Paní doktorku můžeme navštívit, ať už trpíme poruchami od narození, nebo se u nás objevily v důsledku nějakého zánětu či úrazu. Ať už se proto jedná o potíže dlouhodobého či jen nárazového charakteru, je třeba je začít efektivně řešit a pracovat na jejich zlepšení.

MUDr. Popelářová nabízí vyšetření pomocí moderních přístrojů a nejnovějších technologií, které pomohou odhalit a spolehlivě identifikovat poruchy už v začátku. Kromě léčby sluchu patří mezi služby, které ordinace lékařky Popelářové nabízí například rehabilitace hlasových poruch od dětského věku až po hlasové profesionály, rehabilitace po operacích totálního odstranění hrtanu či kolektivní rodinné terapie u opožděného rozvoje řeči, koktavosti a mentálního poškození řečového rozvoje.