Odborná rehabilitace napraví hodně

Odborná rehabilitace napraví hodně

Cévní mozková příhoda člověka postihuje zpravidla nečekaně, často ve stavu plného zdraví. Projevuje se různě, třeba necitlivostí a nehybností tváře, oslabením rukou a nohou, náhlou závratí, spojenou s poruchou rovnováhy, silnou bolestí hlavy a nevolností, zdvojením vidění nebo náhlými obtížemi s mluvením, čtením a psaním. Při podezření na vznik onemocnění je třeba co nejrychleji zavolat záchranou službu. Ve zdravotnickém zařízení je třeba stanovit příčinu zhoršení zdravotního stavu, udělat rychle řadu vyšetření a začít včas s léčbou.

Cévní mozková příhoda způsobuje poškození mozku a je vyvolaná poruchou mozkového krevního oběhu. Většinou se některá z mozkových cév ucpe sraženinou, do části mozku se zastaví přívod krve s kyslíkem a dalšími živinami a postižené buňky začnou odumírat. Vzácnější je porušení stěny mozkové cévy, které vede ke krvácení do mozku nebo mozkových obalů.

Přestože jde o velmi závažné onemocnění, které často vede k úmrtí a v České republice postihuje ročně téměř 30 000 lidí, léčba může být úspěšná. Podat vhodný lék, který sraženinu rozpustí, je třeba co nejdříve, do několika hodin od vzniku příznaků.

Někteří pacienti se vracejí do života bez jakéhokoli postižení, ale asi třicet procent z nich zůstává trvale invalidních. Většinou trpí ochrnutím rukou a nohou. Snížení hybnosti je různé, nejčastěji je pro pacienta obtížné nebo nemožné pokrčit ruku v lokti, stočit zápěstí, sevřít ruku v pěst a pokrčit koleno při chůzi. Často je nemoc spojena s poruchou řeči, která se projevuje špatnou výslovností, zhoršenou vyjadřovací schopností nebo omezením schopnosti porozumět informaci. Nemocní lidé často trpí výkyvy nálad, depresemi, může se u nich projevit demence nebo epilepsie.

Projevy nemoci se dají snížit odbornou rehabilitací ve specializovaných neurologických centrech, tzv. iktových jednotkách. Vzhledem k tomu, že se výskyt onemocnění stále více posouvá do produktivního věku, je třeba, aby se nemocní intenzivní rehabilitací skutečně věnovali. V kraji Vysočina se mohou obrátit na služby Rehabilitačního ústavu pro cévní choroby mozkové spol. s r. o. v Chotěboři. Věnovat se jim tady budou lékaři, fyzioterapeuté, rehabilitační pracovníci, klinický logoped, ergoterapeut a další zdravotnický personál. Udělají všechno pro to, aby se pacient mohl vrátit domů a byl plně soběstačný.