Proces vývoje léku může trvat desítky let

Proces vývoje léku může trvat desítky let

Málokdo si umí představit, že léky, které dnes běžně používáme, musely před tím, než se dostaly na poličky našich lékáren, projít několika letým vývojem a přísným testováním. Nejen přelomové léky, které dokáží zastavit průběh nevyléčitelné nemoci, nebo dokonce vyléčit choroby, na které se dříve umíralo, musí při výrobě podstupovat složité a časové náročné testování. Také běžně dostupné léčivé přípravky, které v lékárně dostaneme koupit i bez lékařského předpisu, mají za sebou dlouhou vývojovou historii.

Vývoj nového léku trvá 15 až 20 let, což je neuvěřitelně dlouhá doba. V této době je lék vyvinut, vyzkoušen a jako bezpečný produkt uveden na trh, odkud se dostává k pacientovi. Kromě časové náročnosti s sebou vývoj léčiv nese také obrovské náklady. Ani takto však nemůže být stoprocentní účinnost léku a jeho nezávadnost zaručena. Každý člověk je jedinečný, na každou věc reaguje trošku jinak, má jiné zdravotní problémy a užívá jinou medikaci. Tohle všechno, byť se to samozřejmě výrobci léků snaží ošetřit důsledným varováním na příbalovém letáku, může hrát roli. Zkoumání bezpečnosti léků však nejvíce zpřísnilo od 50. let minulého století, kdy látka thalidomid, používaná jako sedativum u těhotných žen, vyvolala deformace u 12 000 dětí.

Vývoj léku má své zákonitosti a jako takový probíhá v několik etapách. Na začátku je preklinické hodnocení, po němž následuje několik fází zkoušení léků. Klinická etapa se završí registrací léku u takzvaných regulačních autorit, kterým je V České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv neboli SÚKL. Do klinické fáze se dostane jen asi pět z padesáti tisíc látek. Z těchto pěti potom v testech bezpečnosti a účinnosti průměrně jen jedna látka, která se potom stane léčivem používaným v praxi.

Lékárnu dnes najdeme v každém městě prakticky na každém rohu. V lékárně Náměšť se však můžeme setkat kromě léků také s potravinovými doplňky. Ty se však s léky, které prošly výše popsaným testováním, nedají zaměňovat. Zatímco léky nás mají léčit, potravinové doplňky, které obsahují řadu vitamínů, minerálů a dalších látek, mají pouze příznivě ovlivňovat náš zdravotní stav. Nároky kladené na potravinové doplňky, však nejsou z daleka tak velké jako podmínky, které musí splňovat léky. Jejich účinnost se tak nedá vůbec srovnávat.