Rentgeny pod stálou kontrolou

Rentgeny pod stálou kontrolou

Kdo provozuje rentgenové zařízení, musí mít odborně způsobilou osobu ke zkouškám a dohledu nad radiační ochranou. Karel Zeman provádí servis RTG přístrojů a revizní činnost s nimi související nejen v okrese Jindřichův Hradec, ale v celých jižních Čechách. V případě potřeby zajede kamkoliv v České republice.

Zákazníci si s ním mohou domluvit všechny zkoušky rentgenu a servis zdrojů ionizujícího záření pro diagnostické účely v medicíně. Jsou to přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti. Dále vykonává veškeré činnosti dohlížející osoby, stanovené v programech zabezpečování jakosti, schválené pro jednotlivá pracoviště Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Pro tuto instituci Karel Zeman vypracuje dokumentaci pro povolení RTG a bude vykonávat soustavný dohled nad radiační ochranou. Zkoušky se týkají intraorálních a panoramatických zubních RTG zařízení, skiagrafických a skiaskopických RTG zařízení, digitální substrační angiografie a počítačové tomografie. RTG zařízení jsou také na veterinárních pracovištích.

Od 1. ledna 2017 je účinný atomový zákon. Přinesl řadu změn, některá z nich se dotýkají zubních lékařů jako provozovatelů rentgenových zařízení. Zubní lékař nebo právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb, se musí zaregistrovat na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. Každý zaregistrovaný provozovatel RTG musí ustanovit osobu, zajišťující jeho radiační ochranu. Tato osoba musí být přítomna na pracovišti, nesmí jít o externího pracovníka. Musí absolvovat předepsanou přípravu, kterou se rozumí vzdělávací kurz v rozsahu 6 hodin vyučovacího času. Tento kurz je třeba absolvovat každých 5 let u osoby, která je držitelem povolení SÚJB. Absolvent kurzu dostane od školitele potvrzení, které je následně doloženo k žádosti o registraci.