S novým kolenem nebo kyčlí

S novým kolenem nebo kyčlí

Když člověka bolí kyčelní klouby nebo kolena natolik, že mu znemožňují běžný pohyb, je třeba pomýšlet nejen na léčení, ale i na operaci, případně náhradu kloubu. Stává se to především starším lidem, výjimkou nejsou ale ani lidé středního věku. Jedním z lékařských zařízení, které se této problematice věnuje na Moravě, je Orthes, spol. s r. o. Má vlastní lůžkové oddělení pro dvacet pacientů a tři lůžka na pooperační jednotce.

Kyčelní kloub je tvořen hlavicí a jamkou, obě části jsou pokryty kloubní chrupavkou, která umožňuje hladký a bezbolestný pohyb kloubu. Při poranění nebo opotřebení se kloubní chrupavka narušuje a postupně ztrácí. Povrch kloubu se stává drsným a nepravidelným, což způsobuje bolest a ztuhlost. Nástup bolesti je postupný, v první fázi se objevuje po namáhavé fyzické aktivitě. Později se bolest dostavuje stále častěji. Při léčení se kyčli odlehčuje snížením hmotnosti, užíváním hůlky nebo berlí, rehabilitací k udržení pevnosti svalové hmoty a léky s protizánětlivými účinky. Volba optimálního postupu při léčení závisí na míře bolesti, omezení pohyblivosti a na možnosti užít konzervativní léčbu. Když nezabírá, je řešením totální endoprotéza kyčle, která poškozenou část kyčelního kloubu nahrazuje. Používá se cementová, necementová nebo hybridní náhrada, případně hip resurfacing. Poslední ze zmiňovaných metod je nejmodernější, provádí se relativně krátkou dobu. Konstrukce implantátu se snaží maximálně anatomicky a biomechanicky přiblížit zdravému kyčelnímu kloubu. Je vhodná pro pacienty, u nichž ještě nedošlo k velkým anatomickým změnám v oblasti kyčelního kloubu.

Po operaci se pacientovi uleví od bolesti, rozsah jeho pohybu se zvýší a často se bude moci vrátit k aktivitám, které byly před operací nemožné. Všechny operace v sobě však nesou riziko a to nemusí být spojeno se zákrokem, ale se zdravotním stavem pacienta. Nebezpečná může být anestezie, může dojít ke krvácení, infekci, vzniku krevních sraženin nebo dokonce z úmrtí.

Podobně jako kyčle se léčí kolenní klouby, i tady se dává v případě potřeby totální endoprotéza. Je to rozsáhlý operační výkon, ale pro mnoho pacientů, trpících artrózou, výhody ze zlepšení kvality života převáží rizika potenciálních komplikací.