Srdce na dlani a úsměv na tváři

Srdce na dlani a úsměv na tváři

Potřebujete-li navštívit lékaře ve Velké Bíteši, spolehlivým místem, kam zajít, je místní poliklinika. Jako samostatná organizace působí již od roku 1992 a poskytuje ambulantní péči pacientům s potížemi spadající pod různé zdravotnické obory. Nachází se zde ambulance revmatologie, alergologie a klinické imunologie, chirurgie, gynekologie, ORL, logopedie, ortopedie, psychiatrie, rehabilitace a fyzioterapie pro děti i dospělé. Dále zde najdete internu, diabetologickou ambulanci, laboratoř klinické biochemie nebo rentgenové pracoviště. Na poliklinice ordinují také praktičtí, dětští, zubní, kožní a oční lékaři. Budova má bezbariérový vstup a výtah a je dobře dostupná jak autem, tak veřejnou dopravou. Cílem pracoviště je spokojený pacient, kterému se vždy dostane nejen profesionální a odborné pomoci, ale také vlídného přijetí a lidského přístupu.

V přízemí polikliniky se nachází domov pro seniory. Jeho posláním je poskytování pobytové sociální služby jako důstojné náhrady za domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít sami ve vlastních domovech. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o jejich sociální začleňování.

Nedaleko budovy polikliniky a domova pro seniory se také nachází dům pečovatelské služby spadající pod polikliniku. Pečovatelská služba je zde pro lidi se sníženou soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního stavu. Zajišťuje jim podporu a pomoc při zvládání každodenních činností dle individuálních potřeb např. v oblastech hygieny, nákupů, péče o domácnost, doprovázení apod. takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí. Při poskytování těchto služeb je kladen důraz na lidský přístup a zachování důstojnosti uživatelů.