Telemedicína pomáhá zvyšovat dostupnost zdravotní péče

Telemedicína pomáhá zvyšovat dostupnost zdravotní péče

Česká republika následuje svět v trendu digitalizace zdravotnictví. V posledních letech se pějí ódy především na distanční lékařskou péči, která jako nástroj moderní medicíny představuje budoucnost péče o pacienty. Elektronizace zdravotnictví znamená lepší prevenci, inkluzi, diagnostiku a léčbu a šetří čas nemocných i lékařů. O telemedicíně mnozí možná poprvé slyšeli až za dob pandemie, ale obliba této formy lékařské péče nadále roste.

Digitalizace zdravotnictví

Modernizace medicíny má za cíl maximálně zefektivnit lidskou práci a tam, kde je to možné, ji podpořit moderními technologiemi. Základní principy nových technologií v rámci digitalizace zdravotnictví v sobě zahrnují službu telemedicína. Ta je součástí eHealth, což je obor označující elektronizované zdravotnictví. Světová zdravotnická organizace (WHO) ji definuje jako souhrnné označení pro zdravotnické aktivity, služby a systémy provozované na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií za účelem podpory globálního zdraví, prevence a zdravotní péče, stejně jako vzdělávání, řízení zdravotnictví a zdravotnického výzkumu.

Co je to telemedicína?

Telemedicína v doslovném překladu znamená „léčím (latinsky medeor) na dálku“ (řecky tele). Telemedicína je distanční lékařská péče, tedy komunikace pacienta a lékaře na dálku. Jedná se o rychle se rozvíjející fenomén. Přenos lékařských informací o pacientovi probíhá prostřednictvím chytrých aplikací, videohovoru, nebo online monitorováním v domácím prostředí.

Princip tkví v tom, že pacient využívá ke kontaktu a konzultaci s lékařem nějaký vzdálený zabezpečený přístup na internetu, což zpružní celý proces stanovení diagnózy, předepsání léků, odeslání k odborníkovi a podobně. Zahrnuje i online monitoring, kdy zjištěné hodnoty o pacientovi sám systém předává odbornému lékařskému pracovišti. Nebo chytré aplikace, které například usnadní objednání termínu vyšetření.

digitalizace zdravotnictvi

Přístup veřejnosti k telemedicíně se razantně změnil obzvlášť během pandemie. Vznikla celá řada kvalitních českých telemedicínských projektů a rozvoj českého eHealth finančně a legislativně podporují stát i pojišťovny. I přesto, že většina zdravotních zařízení se již vrátila do plného provozu, popularita vyšetření na dálku stále roste. Mnoho pacientů si distanční medicínu vyzkoušelo zejména v karanténě, a i v budoucnu s ní počítá.

Telemedicína místo lékařů?

Problém s telekomunikací u laické veřejnosti spočívá v nedostatku jasných a srozumitelných informací. Podle online průzkumu agentury Ipsos téměř polovina Čechů netuší, jak přesně telemedicína funguje, kde se může uplatnit a pro koho je vhodná. V době pandemie raději upřednostnili samodiagnostiku kvůli strachu ze zdravotnických zařízení. Špatná úroveň informovanosti je pak živnou půdou pro všelijaké mýty a hoaxy.

„Mobilní aplikace rozhodně nelze považovat za plnohodnotnou náhradu klasické zdravotní péče. Jejich nesporný přínos ale tkví v tom, že pacienty motivují k lepší a důslednější péči o zdraví. Jde proto o ideální doplněk odborné péče,“ říká Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC, která je v ČR jedním z průkopníků zavádění telemedicínských technologií do praxe.

zdravotni pece

Přínos telemedicíny pro zdravotnictví

Aplikace pro záchranu života v nouzi je Záchranka. Na jejím vývoji i rozvoji se podílejí záchranné služby. Podobně jako při telefonním hovoru se s její pomocí spojíte s dispečerem linky 155.

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) připravil pro své pacienty komunikaci, která usnadňuje výměnu informací mezi pacientem a ošetřujícím lékařem i dalšími specialisty, pacient v ní najde aktuální zprávy o svých předepsaných lécích, může v ní zažádat o recept, když mu léky docházejí, či se objednat na kontrolu.

MySugr je aplikace pro diabetiky. Byla vytvořena diabetiky pro diabetiky a nabízí tak přesně ty funkce, které pacient s cukrovkou potřebuje. Unikátní funkcí je pak výpočet přibližné hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) při dostatečné frekvenci a délce měření glykemie. Uživatele motivuje k častějšímu a pravidelnějšímu měření glykemie, počítání sacharidů či k vyšší fyzické aktivitě.

Vlastní klientskou aplikaci nabízí téměř každá zdravotní pojišťovna. Většinou v ní uvidíte přehledně platby pojistného i výdaje za lékaře. Můžete přes ni vyřídit i příspěvek z fondu prevence či nahlášení ztracené kartičky pojištěnce.

Virtuální sestra Emmy šetří čas už ve více než dvou stech ordinacích. Jejích služeb využilo přes 60 tisíc pacientů. Emmy pomáhá s běžnou administrativou, telefonáty od pacientů, žádostmi o recept, objednává na prohlídku nebo bezpečně a rychle předá informace. Zvládne odbavit až 1.000 případů denně.

Lékař online 24/7 je služba distanční péče nabízená EUC pomocí stejnojmenné aplikace. Pacient v ní může řešit své potíže s lékařem okamžitě mobilem či na počítači s připojením k internetu, dostupná je nepřetržitě.

Budoucnost telemedicíny

Edukace veřejnosti na téma vlastního zdraví a prevence je jednou z cest, jak zvýšit kvalitu života a naučit Čechy dlouhodobě důslednější péči o svůj zdravotní stav. Telemedicína nenahrazuje lékaře a zdravotnická zařízení. Digitalizace zdravotnictví nemá být strašákem, ale pozitivní vyhlídkou do budoucnosti. Dohlížet na své zdraví přes mobil snadno a účinně už dnes není žádné sci-fi. Jedním z příkladů je právě chytrá aplikace mojeEUC. Vysoce zabezpečená platforma umožňuje snadný přístup ke službě Lékař online 24/7.