V Boru najdete všechny lékaře na jednom místě

V Boru najdete všechny lékaře na jednom místě

Běhání pro doktorech není pro nikoho příjemná záležitost. Znají to mnozí, mají nějaký problém, vyhledají svého praktického lékaře, ten je však odkáže na určitého specialistu a pošle ho jinam. Člověk jede přes celé město, případně do sousedního města, kde tento specialista sídlí, jen aby zjistil, že ani on mu s problémem nepomůže a musí ještě jinam. Je to nekonečný příběh čekání ve frontách a přejíždění z místa na místo. Obyvatele Boru toto však trápí nemusí. Ve městě se nachází poliklinika, kde najdou všechny lékaře pod jednou střechou.

Na poliklinice v Boru jsou zastoupeny všechny ambulantní zdravotnické služby poskytující komplexní péči. Najdete tu tři praktické lékaře pro dospělé, dvě ordinace lékařů pro děti ale i závodní ordinace, které zajišťují zdravotní preventivní péči většině podnikům v regionu. Díky tomu i když někoho potká akutní zdravotní problém, a jeho praktický lékař má právě dovolenou nebo má po ordinačních hodinách, na poliklinice se o něj až do desíti hodin do večera postará lékařská služba první pomoci a nemusí tak jezdit nikam daleko. Totéž platí i o víkendu.

Na poliklinice však nesídlí jen praktičtí lékaři, ale lidé tu najdou celou řadu odborníků. Zubaři tu sídlí také hned tři, a to i s pracovištěm zubní protetiky. Specializovanou péči o ženy včetně poradny pro těhotné mohou pacienty využít dvakrát týdně. Dalšími odbornými ordinacemi jsou interna, diabetologie, kožní, psychiatrie, oční, neurologie, chirurgie, ortopedie, urologie, ORL ale i logopedie. Komplexní lékařskou péči poté doplňuje domácí péče, která zajišťuje ošetřování nemocných přímo u nich doma. Pro pohybově omezené pacienty nebo nemocné poté poliklinika zajišťuje také pečovatelskou službu, která zajistí stravu, pomůže s chodem domácnosti, osobní hygieně ale i se zprostředkováním kontaktu se společností.